Kỹ năng quản lý thời gian: Phần 1 - Lại Thế Luyện

Cuốn sách Kỹ năng quản lý thời gian trình bày các kỹ năng, công việc nhằm hướng dẫn người đọc biết cách sắp xếp công việc, quản lý thời gian hiệu quả. Phần 1 cuốn sách gồm các nội dung: Bạn có biết cách quản lý thời gian, nghĩ về công việc của bạn... Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho mình.

Từ khóa: Quản lý thời gian hiệu quả, Kỹ năng quản lý thời gian Phần 1, Sắp xếp thời gian hợp lí, Kỹ năng sống, Nghĩ về công việc, Lãng phí thời gian

pdf 44 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:31/07/2014 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận