Chương 1: Hệ thống điều khiển

Trong công nghiệp yêu cầu tự động hóa ngày càng tăng, đòi hỏi kỹ thuật điều khiển phải đáp ứng được những yêu cầu đó. Để giải quyết được nhiệm vụ điều khiển người ta có thể thực hiện bằng hai cách: thực hiện bằng Rơ le, khởi động từ...

Từ khóa: kỹ thuật, công nghệ, điện, điện tử, Hệ thống điều khiển, công nghiệp, tự động hóa, Rơ le, khởi động

pdf 94 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:17/01/2012 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận