• Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 84/2016

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 84/2016

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 84/2016 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống giáo dục đại học tốt của quốc gia – các bài học từ Bảng xếp hạng U21, cuộc khủng hoảng người tỵ nạn Syria và giáo dục đại học, nền văn hóa học thuật độc hại tại Đông Á,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   36 p itc 30/12/2019 238 1

 • Các giá trị truyền thống của giáo dục đại học

  Các giá trị truyền thống của giáo dục đại học

  Bài viết trình bày các giá trị truyền thống của giáo dục đại học thông qua nhiệm vụ quan trọng nhất của các trường đại học công lập là bảo vệ, phê bình và tái dựng những nhiệm vụ và quy định của nhà nước, nhằm xác định những mục tiêu tốt nhất của nỗ lực quốc gia đình hình phúc lợi cho người dân của quốc gia đó.

   7 p itc 25/11/2019 119 1

 • Về thực hiện dân chủ trong giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

  Về thực hiện dân chủ trong giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

  Nội dung của bài viết trình bày mục đích, nguyên tắc của việc thực hiện dân chủ trong giáo dục hiện nay; những nội dung thực hiện dân chủ trong giáo dục đại học ở nước ta; việc thực hiện dân chủ trong giáo dục đại học ở Việt Nam.

   5 p itc 25/11/2019 123 1

 • Lược sử giáo dục đại học và những vấn đề của trường đại học đương đại

  Lược sử giáo dục đại học và những vấn đề của trường đại học đương đại

  Nội dung của bài viết trình bày: sự ra đời của đại học hiện đại và ý tưởng tự trị đại học; đại học văn hóa và vai trò của văn học; xã hội tiêu thụ và đại học doanh nghiệp.

   8 p itc 25/11/2019 185 1

 • Giáo dục đại học với cách mạng công nghiệp 4.0

  Giáo dục đại học với cách mạng công nghiệp 4.0

  Cách mạng công nghiệp 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa, vật lý, sinh học với trung tâm điều khiển và khâu đột phá là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, rô - bốt, công nghệ na-nô, công nghệ sinh học,… đem lại cho các quốc gia nhiều cơ hội để phát triển...

   6 p itc 25/11/2019 106 1

 • Đầu tư và chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học

  Đầu tư và chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học

  Bài viết đề cập tới lợi ích của việc đầu tư cho giáo dục đại học (GDĐH), một số xu hướng đầu tư và chia sẻ chi phí GDĐH trên thế giới. Tỷ lệ chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng lên, đầu tư của khu vực tư nhân cho GDĐH tăng mạnh, tỷ trọng đầu tư từ NSNN cho một sinh viên đại học giảm xuống, tăng thu...

   12 p itc 25/11/2019 212 1

 • Nhận diện vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học dựa trên tiếp cận các mối quan hệ của nhóm nghiên cứu

  Nhận diện vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học dựa trên tiếp cận các mối quan hệ của nhóm nghiên cứu

  Bài viết này tập trung xem xét vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh (NNCM) dựa trên 6 mối quan hệ chính của nhóm, bao gồm: (1) Mối quan hệ giữa các thành viên của NNCM; (2) Mối quan hệ giữa NNCM với trường đại học chủ quản; (3) Mối quan hệ giữa NNCM với bộ môn/khoa/trung tâm/viện nghiên cứu; (4) Mối quan hệ giữa NNCM, trường đại học và giới doanh...

   5 p itc 25/11/2019 119 1

 • Hướng nghiệp tại Pháp: Một năng lực được chia sẻ, một chính sách đặc biệt của ngành giáo dục quốc dân, một tổ chức phục vụ cho chính sách đó

  Hướng nghiệp tại Pháp: Một năng lực được chia sẻ, một chính sách đặc biệt của ngành giáo dục quốc dân, một tổ chức phục vụ cho chính sách đó

  Bài viết giới thiệu hiện trạng của một câu hỏi về hướng nghiệp tại Pháp trong bối cảnh đầy tiến triển sau cuộc thảo luận tầm quốc gia về nhà trường và bản báo cáo của Ủy ban do Ông Thélot làm chủ tịch, và vào thời gian biểu quyết dự thảo luật hướng nghiệp về tương lai của trường học.

   9 p itc 25/10/2019 183 1

 • Đề nghị các chuẩn đánh giá giáo viên trong giai đoạn mới

  Đề nghị các chuẩn đánh giá giáo viên trong giai đoạn mới

  Bài viết này chúng tôi giới thiệu một vài nghiên cứu của chúng tôi về tính thích hợp của các chính sách đánh giá giáo viên hiện nay trong các trường ĐH và đưa ra một vài chuẩn mực đề nghị cho việc kiểm định các trường và giáo viên của các trường sư phạm, dựa vào một số kinh nghiệm của thế giới và tình hình thực tế của chúng ta, cũng như...

   10 p itc 25/10/2019 213 1

 • Tuyên ngôn sứ mạng và tầm nhìn của trường đại học

  Tuyên ngôn sứ mạng và tầm nhìn của trường đại học

  Tuyên ngôn sứ mạng và tầm nhìn là một khái niệm trụ cột trong những giá trị tinh thần của một trường đại học, nhưng còn chưa được chú ý đúng mức ở Việt Nam. Bài viết này giới thiệu định nghĩa về những khái niệm và thuật ngữ liên quan, nghiên cứu một vài trường hợp điển hình để qua đó nêu lên những yêu cầu và cách thức để xây...

   11 p itc 25/10/2019 182 1

 • Thiết kế giáo án điện tử tích hợp cho sinh viên khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh thực tập giảng dạy ở trường trung học phổ thông

  Thiết kế giáo án điện tử tích hợp cho sinh viên khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh thực tập giảng dạy ở trường trung học phổ thông

  Dựa trên kỹ năng soạn giáo án đã được học và khai thác triệt để những thuận lợi của ứng dụng công nghệ thông tin, dựa trên khả năng tự thiết kế giáo án của sinh viên khoa Lịch sử Trường ĐHSP Tp. HCM, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một hình thức “giáo án điện tử tích hợp” chuẩn bị cho sinh viên của khoa trong đợt thực tập giảng dạy...

   5 p itc 25/10/2019 109 1

 • Hệ thống các chỉ báo đạo đức giáo viên hiện nay

  Hệ thống các chỉ báo đạo đức giáo viên hiện nay

  Trên cơ sở lí luận và thực tiễn hệ thống các chỉ báo đạo đức giáo viên (GV) hiện nay đã được xác định và thẩm định 2 vòng bằng cả phương pháp định tính và định lượng thông qua trưng cầu ý kiến sinh viên sư phạm và GV ở các địa bàn khác nhau. Kết quả thẩm định cho thấy hầu hết các chỉ báo được trên 80% đối tượng được hỏi...

   14 p itc 25/10/2019 193 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số