Học Tiếng Anh qua bài hát Everytime we touch

Video tổng hợp cách phát âm của một số từ vựng trong bài hát Everytime we touch như: touch, heart, beat. Nào cùng lắng nghe để trao dồi vốn từ vựng tiếng Anh.

Từ khóa: Học Tiếng Anh qua bài hát, Everytime we touch , Luyện phát âm Tiếng Anh

dlib_01| Ngày:14/03/2018 | Lượt xem:4442

Đăng nhập để bình luận