• Đổi mới phương pháp dạy học Giáo dục thể chất cho sinh viên chuyên ngành mầm non trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  Đổi mới phương pháp dạy học Giáo dục thể chất cho sinh viên chuyên ngành mầm non trường Đại học Thủ đô Hà Nội

  Trong dạy học học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên chuyên ngành Mầm non, giảng viên không chỉ cần đổi mới về phương pháp mà còn phải biết các tổ chức, sắp xếp nội dung học tập, đổi mới về tổ chức lên lớp... nghĩa là phải đổi mới toàn diện ở mọi hoạt động dạy – học.

   8 p itc 21/02/2020 165 1

 • Bài giảng Phần 3: Tối ưu hóa

  Bài giảng Phần 3: Tối ưu hóa

  Bài giảng với các nội dung các loại bài toán tối ưu (quy hoạch toán học); quy hoạch phi tuyến; quy hoạch rời rạc; quy hoạch đa mục tiêu... Để nắm chi tiết kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   23 p itc 25/10/2019 190 1

 • Bài tập Mô phỏng lần 5 (Phương trình vi phân riêng phần PDE)

  Bài tập Mô phỏng lần 5 (Phương trình vi phân riêng phần PDE)

  bài viết nghiên cứu phương trình vi phân riêng phần PDE; giải phương trình vi phân riêng phần; dùng hàm mesh của matlab để vẽ nghiệm của phương trình vi phân riêng. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   5 p itc 25/10/2019 186 1

 • Hàm Gamma P-adic và các đồng dư thức liên quan đến hệ số Newton

  Hàm Gamma P-adic và các đồng dư thức liên quan đến hệ số Newton

  Bài viết nghiên cứu hàm Gamma P-adic và các đồng dư thức từ đó, suy ra được một số đồng dư thức trong số học liên quan đến hệ số Newton. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   12 p itc 25/10/2019 187 2

 • Bài giảng Phương pháp thể tích hữu hạn giải các bài toán

  Bài giảng Phương pháp thể tích hữu hạn giải các bài toán

  Bài giảng với các nội dung: tạo lưới, sai phân hóa, rời rạc hóa phương trình tích phân, thuật toán ma trận ba đường chéo TDMA, bài tập mô hình hóa và mô phỏng sử dụng phương pháp thể tích hữu hạn; bài toán lan truyền chất...

   26 p itc 25/10/2019 185 1

 • Bài tập Mô phỏng lần 4 (Phương trình vi phân thường ODE)

  Bài tập Mô phỏng lần 4 (Phương trình vi phân thường ODE)

  Tài liệu giải bài toán dòng nhập liệu vào bình phản ứng với tốc độ F = 1 L/s bằng với tốc độ dòng ra. Khối lượng riêng của chất lỏng là hằng số. Nồng độ của dòng nhập liệu là CAi = 10 mol/L. Thể tích của bình là V = 10 L và nồng độ ban đầu của A là 10 mol/L. Hãy biểu diễn nồng độ của A theo thời gian biết rằng nồng độ mol của A ở...

   5 p itc 25/10/2019 100 1

 • Dạng hằng đẳng thức của bất đẳng thức Cauchy-Schwar

  Dạng hằng đẳng thức của bất đẳng thức Cauchy-Schwar

  Giới thiệu bất đẳng thức Cauchy-Schwarz trong các đề thi quốc gia, quốc tế. Nghiên cứu về dạng hằng đẳng thức của bất đẳng thức Cauchy-Schwarz . Tìm hiểu về dạng hằng đẳng thức thứ nhất, kết hợp với bất đẳng thức Cauchy-Schwarz để được các kết quả mới và các áp dụng của nó trong đại số và lượng giác. Trình bày từ dạng hằng đẳng...

   26 p itc 25/10/2019 180 1

 • Ảnh hưởng của một số tham số laser lên cường độ các mode của Random laser phát ba mode

  Ảnh hưởng của một số tham số laser lên cường độ các mode của Random laser phát ba mode

  Tổng quan về laser ngẫu nhiên; quá trình phát triển của laser ngẫu nhiên. Nghiên cứu cơ bản về laser ngẫu nhiên: laser ngẫu nhiên phản hồi không kết hợp; laser ngẫu nhiên phản hồi kết hợp; trạng thái thống kê của các hăng giáng laser ngẫu nhiên; sự mở rộng không gian của các mode laser ngẫu nhiên; ứng dụng của các microlaser. Trình bày hoạt động của...

   15 p itc 25/10/2019 184 1

 • Tính chất Acyclic của tập nghiệm phương trình tích phân trong không gian Fréchet

  Tính chất Acyclic của tập nghiệm phương trình tích phân trong không gian Fréchet

  Bài viết phân tích tính chất Acyclic của tập nghiệm phương trình tích phân; đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên chuyên ngành Toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   12 p itc 25/10/2019 157 1

 • Limits of application of Yukawa potential to fluid OCP plasmas

  Limits of application of Yukawa potential to fluid OCP plasmas

  After a brief introduction to the Poisson – Boltzmann equation acquired for the onecomponent-plasmas (OCP), we carry out a careful treatment of the numerical data concerning the radial distribution function given by the Monte Carlo and the Hyper Netted Chain simulations for this kind of plasmas; especially, the weakly correlated ones. Based on some latest results for the screening potential at the near zero inter-nuclear distance, we propose...

   12 p itc 25/10/2019 129 1

 • Định lý Thalès một nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy và học

  Định lý Thalès một nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy và học

  Với báo cáo này, chúng tôi muốn phân tích một thực tế “nội dung dạy học” dưới góc độ đào tạo không chứa yếu tố Didactic và đào tạo lấy Didactic làm nền tảng. Đối tượng chúng tôi quan tâm đến ở đây là “định lý Thalès”. Cụ thể, chúng tôi trình bày và phân tích bài làm của học sinh; đặt trong khuôn khổ của thuyết nhân học và từ...

   8 p itc 25/10/2019 163 1

 • Hệ bất biến của một lớp con các đại số Lie giải được 4, 5 chiều

  Hệ bất biến của một lớp con các đại số Lie giải được 4, 5 chiều

  Bài viết dùng phương pháp của V. Boyko, J. Patera và R. Popovych để tính toán tường minh hệ bất biến của toàn bộ các MD4-đại số bất khả phân và các MD5-đại số bất khả phân với ideal dẫn xuất giao hoán (mục 3). Vì khối lượng tính toán nhiều và có sử dụng phần mềm chuyên dụng Matlab nên sau khi giới thiệu tóm tắt phương pháp của V. Boyko, J. Patera...

   12 p itc 25/10/2019 122 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số