• Kỹ năng giảm sự lo lắng và căng thẳng - TS. Hồ Thanh Mỹ Phương

  Kỹ năng giảm sự lo lắng và căng thẳng - TS. Hồ Thanh Mỹ Phương

  Tài liệu Kỹ năng giảm sự lo lắng và căng thẳng do TS. Hồ Thanh Mỹ Phương biên soạn giúp các bạn nắm được những kiến thức về: Stress và các tác động của stress, các dấu hiệu của stress, nguyên nhân gây ra stress, cách khắc phục stress, phòng chống stress trong công việc, gia đình, đánh giá mức độ stress của bản thân.

   38 p itc 27/06/2015 232 1

 • Ebook Phụ nữ bưu điện Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành - NXB Bưu điện

  Ebook Phụ nữ bưu điện Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành - NXB Bưu điện

  Ebook Phụ nữ bưu điện Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành giới thiệu về những tập thể và cá nhân nữ cán bộ công nhân viên chức Bưu điện qua các thời kỳ đã bền bỉ phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hy sinh góp sức xây dựng và phát triển ngành. Đọc cuốn sách này - gặp gỡ với các tập thể, cá nhân nữ cán bộ...

   445 p itc 31/03/2015 277 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số