• Tổ chức điều hành nguồn nhân lực: Phần 2 - Nguyễn Hương

  Tổ chức điều hành nguồn nhân lực: Phần 2 - Nguyễn Hương

  Tổ chức điều hành nguồn nhân lực: Phần 2 trình bày các nội dung xây dựng tương lai cho công ty, nghệ thuật động viên, tuân thủ quy luật có làm có hưởng, cất nhắc nhân viên trong thời gian thích hợp nhất, phát huy lòng yêu nghề trong nhân viên và các nội dung khác.

   92 p itc 31/07/2014 326 1

 • Tổ chức điều hành nguồn nhân lực: Phần 1 - Nguyễn Hương

  Tổ chức điều hành nguồn nhân lực: Phần 1 - Nguyễn Hương

  Cuốn sách Tổ chức điều hành nguồn nhân lực được biên soạn với mong muốn giúp các nhà quản lí tìm thấy hướng đi đúng trong quá trình quản lí. Quyển sách này thật sự là một cẩm nang hữu hiệu để các nhà quản lí sử dụng hiệu quả nhất đội ngũ nhân viên có trong tay và để tạo ra được sức bật lớn, tạo đà cho sự phát triển của doanh...

   89 p itc 31/07/2014 291 1

 • Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua truyện Kiều: Phần 2 - Ngô Quốc Quýnh

  Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua truyện Kiều: Phần 2 - Ngô Quốc Quýnh

  Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua truyện Kiều: Phần 2 gồm nội dung chương 5 đến chương 7 của cuốn sách. Nội dung các chương của phần này như: "Từ Hải thực" và "Từ Hải hư", "Hoạn Thư thực" và "Hoạn Thư hư", tâm sự của Nguyễn Du, vì sao tâm sự Nguyễn Du lại u uất.

   113 p itc 31/07/2014 221 1

 • Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua truyện Kiều: Phần 1 - Ngô Quốc Quýnh

  Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua truyện Kiều: Phần 1 - Ngô Quốc Quýnh

  Thử tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du qua truyện Kiều: Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu cuốn sách. Nội dung các chương trong phần này như: Tại sao, để tìm hiểu tâm sự Nguyễn Du, ta phải tìm trong "Truyện Kiều"; căn cứ để tin rằng Nguyễn Du dụng ý để lại dấu vết trong Truyện Kiều; căn cứ để nhận dạng các dấu vết do Nguyễn Du dụng ý để lại trong...

   96 p itc 31/07/2014 235 1

 • Thịnh vượng tài chính tuổi 30: Phần 2 - Go Detik Seong, Seong Jin, CKoi Pyong Hec

  Thịnh vượng tài chính tuổi 30: Phần 2 - Go Detik Seong, Seong Jin, CKoi Pyong Hec

  Thịnh vượng tài chính tuổi 30: Phần 2 gồm nội dung chương 3, chương 4 và phần phụ lục của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày các vấn đề: Vì 30 năm tuổi già thịnh vương, lập kế hoạch hành động theo từng độ tuổi cho 30 năm tuổi già. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách để có kế hoạch tài chính cho bản thân mình.

   111 p itc 31/07/2014 242 2

 • Thịnh vượng tài chính tuổi 30: Phần 1 - Go Detik Seong, Seong Jin, CKoi Pyong Hec

  Thịnh vượng tài chính tuổi 30: Phần 1 - Go Detik Seong, Seong Jin, CKoi Pyong Hec

  Thịnh vượng tài chính tuổi 30: Phần 1 gồm nội dung chương 1, chương 2 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày các vấn đề: Cuộc du hành tuổi già 30 năm sau, liệu tôi có thực sự hành phúc khi về già. Cuốn sách sẽ chỉ ra cho bạn đâu là phương thức chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.

   122 p itc 31/07/2014 253 2

 • Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn: Phần 2 - TS. Lã Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn: Phần 2 - TS. Lã Thị Thu Thủy (Chủ biên)

  Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn: Phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 6 của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày những thay đổi trong giao tiếp của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn, sự thích nghi với lối sống đô thị và tác phong công nghiệp của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn, một số...

   123 p itc 31/07/2014 241 1

 • Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn: Phần 1 - TS. Lã Thị Thu Thủy

  Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn: Phần 1 - TS. Lã Thị Thu Thủy

  Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn: Phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu của cuốn sách. Nội dung phần này trình bày vài nét về sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp và một số khái niệm cơ bản; những thay đổi về nhu cầu nhà ở và nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông...

   104 p itc 31/07/2014 261 3

 • Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Đình Bôi

  Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Đình Bôi

  Phần 2 Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm trình bày các nội dung trong điều hành nhóm và kỹ năng làm việc nhóm. Trong chương điều hành nhóm trình bày vai trò các thành viên trong nhóm, phong cách điều hành hoạt động nhóm. Trong chương kỹ năng làm việc nhóm trình bày vấn đề giải quyết các xung đột, họp nhóm, một số công cụ điều hành họp nhóm, cải...

   8 p itc 31/07/2014 308 1

 • Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Đình Bôi

  Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Đình Bôi

  Phần 1 Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm gồm nội dung của hai chương: Tổng quan về nhóm, Hoạt động của nhóm. Trong chương I - Tổng quan về nhóm trình bày các khái niệm về nhóm, tầm quan trọng của nhóm, các loại nhóm. Chương II - Hoạt động của nhóm trình bày phát triển nhóm, hoạt động nhóm, thông tin trong nhóm, thảo luận và ra quyết định trong nhóm....

   10 p itc 31/07/2014 229 1

 • Kỹ năng quản lý thời gian: Phần 2 - Lại Thế Luyện

  Kỹ năng quản lý thời gian: Phần 2 - Lại Thế Luyện

  Phần 2 cuốn sách Kỹ năng quản lý thời gian giới thiệu với người đọc cách đặt ra các mục tiêu, lập kế hoạch và xác định công việc ưu tiên, phân công công việc, đối phó với những kẻ cướp thời gian. Cùng tham khảo nội dung phần 2 của cuốn sách để biết cách quản lý thời gian hợp lý.

   50 p itc 31/07/2014 249 2

 • Kỹ năng quản lý thời gian: Phần 1 - Lại Thế Luyện

  Kỹ năng quản lý thời gian: Phần 1 - Lại Thế Luyện

  Cuốn sách Kỹ năng quản lý thời gian trình bày các kỹ năng, công việc nhằm hướng dẫn người đọc biết cách sắp xếp công việc, quản lý thời gian hiệu quả. Phần 1 cuốn sách gồm các nội dung: Bạn có biết cách quản lý thời gian, nghĩ về công việc của bạn... Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho mình.

   44 p itc 31/07/2014 277 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số