• Quản trị rủi ro tài chính: Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân

  Quản trị rủi ro tài chính: Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân

  Mô hình định giá quyền chọn – Công thức toán sử dụng những nhân tố tác động đến giá quyền chọn làm dữ liệu đầu vào để tính toán ra giá trị hợp lý lý thuyết của quyền chọn Mô hình nhị phân một thời kỳ Mô hình nhị phân nghĩa là tính đến trường hợp giá cổ phiếu hoặc tăng lên hoặc giảm xuống với những khả năng xảy ra khác nhau....

   48 p itc 03/01/2013 693 2

 • Bài giảng Kế toán hành chính - Sự nghiệp

  Bài giảng Kế toán hành chính - Sự nghiệp

  Bài giảng Kế toán hành chính - sự nghiệp là một bộ phận cấu thành của Hệ thống Kế toán Nhà nước và làm một môn học thuộc chuyên ngành kế toán. Bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp sinh viên và bạn đọc nắm vững và vận dụng tốt các quy định của chế độ kế toán hành...

   20 p itc 23/03/2016 490 2

 • BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

  Về hình thức: - là giá đơn vị tiền tệ của một nước, được biểu hiện bằng các đơn vị tiền tệ nước ngoài. - là hệ số quy đổi từ đồng tiền này sang đồng tiền khác, được xác định bởi mối quan hệ cung cầu trên thị trường. Vd: TGHĐ giữa Đồng Việt Nam và Dollar Mỹ là 16045 VND/USD. Về nội dung: - TGHĐ là một phạm trù kinh tế...

   26 p itc 12/12/2012 452 1

 • Quản trị rủi ro tài chính: Các nguyên lý định giá kỳ hạn và giao sau

  Quản trị rủi ro tài chính: Các nguyên lý định giá kỳ hạn và giao sau

  Các nguyên lý định giá kỳ hạn và giao sau Giá cả và giá trị • Trong một thị trường hiệu quả, giả cả của tài sản luôn luôn bằng giá trị kinh tế thực của tài sản đó. • Giá trị của tài sản chính là hiện giả của dòng tiền nhận được từ tài sản trong tương lai. • Hợp đồng giao sau hoặc kỳ hạn không phải là một loại tài sản với...

   12 p itc 03/01/2013 429 2

 • Quản trị rủi ro tài chính: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

  Quản trị rủi ro tài chính: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

  Thuật ngữ và khái niệm C = giá quyền chọn mua hiện tại P = giá quyền chọn bán hiện tại So = giá cổ phiếu hiện tại T = thời gian đến khi đáo hạn, dưới dạng phân số theo năm X = giá thực hiện St = giá cổ phiếu khi đáo hạn quyền chọn

   40 p itc 03/01/2013 415 3

 • Thanh Toán Quốc Tế

  Thanh Toán Quốc Tế

  Thẻ thanh toán là phương thức ghi sổ những số tiền cần thanh toán thông qua máy đọc thẻ phối hợp với hệ thống mạng máy tính kết nối giữa Ngân hàng/Tổ chức tài chính với các điểm thanh toán (Merchant). Nó cho phép thực hiện thanh toán nhanh chóng, thuận lợi và an toàn đối với các thành phần tham gia thanh toán.

   23 p itc 12/12/2012 393 3

 • Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ Tín dụng - Phan Thị Thanh Hà

  Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ Tín dụng - Phan Thị Thanh Hà

  Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ Tín dụng nhằm giúp sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về tiền tệ - tín dụng, ngân hàng và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường, vận dụng những kiến thức được học để nhận thức các môn chuyên ngành tốt hơn, có nhận thức đúng đắn về chế độ tiền tệ và lưu thông tiền tệ ở Việt...

   100 p itc 05/09/2014 391 2

 • Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau

  Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau

  Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận giữa hai bên, người mua và người bán, trong đó yêu cầu giao một hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai với giá cả đã đồng ý ngày hôm nay. Hợp đồng giao sau là một hợp đồng kỳ hạn đã được tiêu chuẩn hóa, chúng được giao dịch trên một sàn giao dịch và được điều chỉnh theo thị trường hằng ngày...

   34 p itc 03/01/2013 377 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Phần 1 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

  Bài giảng Kế toán tài chính: Phần 1 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

  Bài giảng Kế toán tài chính gồm 10 chương với những nội dung chi tiết về các phần hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Sau đây là phần 1 của bài giảng trình bày nội dung của 5 chương đầu trình bày một số nội dung cơ bản như: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, kế toán đầu...

   97 p itc 05/09/2014 375 2

 • Quản trị Ngân hàng Thương Mại - ThS. Thái Văn Đại

  Quản trị Ngân hàng Thương Mại - ThS. Thái Văn Đại

  Tài liệu "Quản trị Ngân hàng Thương Mại" gồm 8 chương trình bày các vấn đề: Tìm hiểu về báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại, mô hình đo lường lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động ngân hàng, phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, quản trị nguồn vốn và thanh toán của ngân hàng thương mại và các nội dung khác. Mời bạn...

   128 p itc 05/09/2014 372 2

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

  Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

  Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc đưa ra các thông tin bổ sung trong báo cáo kiểm toán.

   10 p itc 27/09/2016 342 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p itc 29/06/2017 336 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số