• Thị trường chứng khoán

  Thị trường chứng khoán

  Cơ sở hinh thành thị trường tài chính: quá trình tái sản xuất đòi hỏi nhu cầu vốn lớn, người có vốn tìm cách làm cho vốn sinh sôi nảy nở

   75 p itc 17/01/2012 306 10

 • Chương 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

  Chương 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

  Chương 2. KẾ TOÁN TIỀN, VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Mục tiêu chung: • Giúp người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại vốn bằng tiền, vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm , hàng hóa, đầu tư tài chính ngắn hạn. • Trang bị cho người học phương pháp hạch toán thu, chi tiền mặt, tăng, giảm tiền gửi và tiền đang chuyển; hạch toán...

   31 p itc 17/01/2012 278 7

 • Financial Statement Analysis and Security Valuation

  Financial Statement Analysis and Security Valuation

  This book describes valuation as an exercise in financial statement analysis. Students learn to view a firm through its financial statements and to carry out the appropriate financial statement analysis to value the firm’s debt and equity. The book takes an activist approach to investing, showing how the analyst challenges the current market price of a share by analyzing the fundamentals. With a careful assessment of accounting quality,...

   371 p itc 20/01/2013 315 6

 • Tín dụng ngân hàng

  Tín dụng ngân hàng

  Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nướcĐặc điểm của tín dụng ngân hàng Huy động vốn và cho vay vốn đều thực hiện dưới hình thức tiền tệ; Ngân hàng đóng vai trò trung gian...

   27 p itc 12/12/2012 274 6

 • Principles of finance with excel

  Principles of finance with excel

  This chapter desls with the most basic concepts in finance: future value, present value, and internal rate of return. These concepts tell you how much your money will grow if deposited in a bank (future value), how much promised future payments are worth today (present value), and what percentage rate of return you're getting on your investments (internal rate of return). Financial assets and financial planning always have a time dimension....

   1062 p itc 27/01/2013 249 5

 • Nghiệp vụ cho vay

  Nghiệp vụ cho vay

  Cho vay từng lần là phương thức cho vay mà mỗi lần vay khách hàng và ngân hàng phải thực hiện đầy đủ tất cả các thủ tục cần thiết của quy trình cho vay.Các điều kiện cho vay được thỏa thuận riêng cho từng lần vay. Giải ngân, thu nợ được thực hiện riêng cho từng lần vay. Áp dụng cho những khách hàng có nhu cầu vốn không thường xuyên, với...

   62 p itc 12/12/2012 267 5

 • Phân tích rủi ro trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ”

  Phân tích rủi ro trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ”

  Thực tế hoạt động tín dụng của ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua cho thấy chất lượng tín dụng chưa tốt, hiệu quả tín dụng chưa cao, tỷ lệ nợ quá hạn còn cao, bình quân những năm gần đây khoảng 5% và chưa có khuynh hướng giảm vững chắc, khả năng xảy ra rủi ro tín dụng luôn tiềm ẩn. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng rất đa dạng. Đặc...

   81 p itc 12/12/2012 258 4

 • Spreadsheet Basics

  Spreadsheet Basics

  Spreadsheet Basics After studying this chapter, you should be able to: Explain the basic purpose of a spreadsheet program. Identify the various components of the Excel screen. Navigate the Excel worksheet (entering, correcting, and moving data within the worksheet). Explain the purpose and usage of Excel’s built-in functions and macro functions. Create graphics and know how to print and save files in Excel. The term “spreadsheet”...

   386 p itc 20/01/2013 239 4

 • Chương 2: Chứng từ kế toán

  Chương 2: Chứng từ kế toán

  Chứng từ kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo thời gian và địa điểm vào các bản chứng từ kế toán

   13 p itc 17/01/2012 248 4

 • Financial Planning Using Excel, Second Edition: Forecasting, Planning and Budgeting Techniques

  Financial Planning Using Excel, Second Edition: Forecasting, Planning and Budgeting Techniques

  This book covers all aspects of budget preparation, from designing and creating a budgetary control system, consolidating data and working with spreadsheets. Now fully updated to include the latest version of Excel, Excel 2007 and for easy budgeting now with access to an online resource of worked examples and spreadsheet templates. The book shows how things are done in Excel 2003 and Excel 2007 to ease transition from the previous version...

   199 p itc 20/01/2013 276 4

 • Statistical Analysis with Excel

  Statistical Analysis with Excel

  Statistical Analysis with Excel Statistical Analysis With Excel Statistical Analysis With Excel Exce for Profess ona s Volume 5 in the series Excell for Professiionalls Volume 1: Excel For Beginners Volume 2: Charting in Excel Volume 3: Excel-- Beyond The Basics Volume 4: Managing & Tabulating Data in Excel Volume 5: Statistical Analysis with Excel Volume 6: Financial Analysis using Excel Published by VJ Books Inc All rights reserved. No...

   256 p itc 27/01/2013 258 4

 • Giáo trình Tiền tệ ngân hàng - TS. Nguyễn Minh Kiều (chủ biên)

  Giáo trình Tiền tệ ngân hàng - TS. Nguyễn Minh Kiều (chủ biên)

  Giáo trình Tiền tệ ngân hàng giới thiệu 15 chương với các nội dung: Đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, hoạt động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh...

   514 p itc 05/09/2014 315 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số