• Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng

  Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng

  Mục tiêu sau đào tạo: Hệ thống kiến thức về cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khác hàng doanh nghiệp cho CBTD. CNTD hiểu rõ quy trình cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. CBTD nhận thức rõ nhiệm vụ, vai trò của mình trong quá trình làm việc.

   83 p itc 12/12/2012 267 2

 • Phân tích kỹ thuật

  Phân tích kỹ thuật

  PTKT là việc nghiên cứu hành vi của thị trường chủ yếu bằng việc sử dụng đồ thị nhằm mục đích dự báo xu hướng giá trong tương lai. Charles H Dow được xem là cha đẻ của PTKT. Năm 1884, ông đã đưa ra chỉ số bình quân giá đóng cửa của 11 cổ phiếu quan trọng nhất thị trường Mỹ. Biến động thị trường phản ánh tất cả Các nhà PTKT cho...

   68 p itc 12/12/2012 292 2

 • Nghiệp vụ huy động vốn

  Nghiệp vụ huy động vốn

  Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. Quan hệ tín dụng được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã. Khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện, cũng là đồng thời xuất hiện quan hệ trao đổi...

   50 p itc 12/12/2012 303 2

 • NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

  NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

  Vốn điều lệ: Là nguồn vốn ban đàu khi NH mới bắt đầu đi vào hoạt động và được ghi vào bản điều lệ. Vốn điều lệ phải đạt mức tối thiểu theo quy định của pháp luật. Theo nghị định số 82/1998/NĐ- CP, ban hành ngày 3 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ, mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng được qui định như sau ( tỷ VND)...

   51 p itc 12/12/2012 314 2

 • Báo cáo: Kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

  Báo cáo: Kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

  Phản ánh tình hình đầu tư vốn vào các ngành kinh tế và theo dõi hiệu quả sử dụng vốn vay của từng đơn vị.Mục đích: Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng trong ngân hàng, quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương pháp kế toán được kết hợp một...

   59 p itc 12/12/2012 258 2

 • Bài giảng: Thị trường ngoại hối

  Bài giảng: Thị trường ngoại hối

  Thị trường hối đoái là thị trường giao dịch ngoại tệ và các phương tiện chi trả có giá trị như ngoại tệ. Sự tăng giátrịtiền tệ (currency appreciation): khi đồng tiền của một quốc gia tăng giáso với đồng tiền khác, nghĩa làhàng hóa của quốc gia đótrở nên đắt hơn đối với người nước ngoài, vàhàng hóa nước ngoài trở nên rẻ hơn.

   27 p itc 12/12/2012 280 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số