Tài liệu nổi bật
 • Bài giảng Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính - Nguyễn Anh Vũ

  Bài giảng Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính - Nguyễn Anh Vũ

  Bài giảng Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính do Nguyễn Anh Vũ biên soạn có nội dung trình bày khái niệm công ty cho thuê tài chính, các nghiệp vụ của công ty cho thuê tài chính, cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động, nguyên tắc kế toán đối với hoạt động cho thuê tài chính và thuê hoạt động, quy trình nghiệp vụ cho thuê tài chính.

   11 p itc 29/06/2017 274 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Nguyễn Anh Vũ

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Nguyễn Anh Vũ

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính do Nguyễn Anh Vũ biên soạn có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản của hệ thống tài chính và thị trường tài chính, thị trường tài chính, các định chế tài chính.

   16 p itc 29/06/2017 253 1

 • Bài giảng Forex căn bản - Chương 2 (Bài 1): Support & Resitance

  Bài giảng Forex căn bản - Chương 2 (Bài 1): Support & Resitance

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Forex căn bản - Chương 2 (Bài 1): Support & Resitance" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Support & Resitance là gì, đặc điểm của Support & Resitance, thiết lập Support & Resitance.

   8 p itc 29/06/2017 257 1

 • Bài giảng Forex căn bản - Chương 2 (Bài 3): Fibonacci

  Bài giảng Forex căn bản - Chương 2 (Bài 3): Fibonacci

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Forex căn bản - Chương 2 (Bài 3): Fibonacci" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: dãy số fibonacci, fibonacci thoái lui, khi fibonacci thất bại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p itc 29/06/2017 246 1

 • Bài giảng Forex căn bản - Chương 2 (Bài 2): Thời gian trong giao dịch Forex

  Bài giảng Forex căn bản - Chương 2 (Bài 2): Thời gian trong giao dịch Forex

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Forex căn bản - Chương 2 (Bài 2): Thời gian trong giao dịch Forex" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đường xu hướng là gì, kênh xu hướng. Mời các bạn cùng tham khảo

   6 p itc 29/06/2017 144 1

 • Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2 - ThS. Trần Thị Thái Hằng (ĐH Đông Á)

  Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2 - ThS. Trần Thị Thái Hằng (ĐH Đông Á)

  Phần 2 của Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ" do ThS. Trần Thị Thái Hằng biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức của chương 4 - Tín dụng trong nền kinh tế thị trường, chương 5 - Ngân hàng và thị trường tài chính, chương 6 - Thanh toán không dùng tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p itc 29/06/2017 276 1

 • Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - ThS. Trần Thị Thái Hằng (ĐH Đông Á)

  Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - ThS. Trần Thị Thái Hằng (ĐH Đông Á)

  Phần 1 của "Tập bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ" do ThS. Trần Thị Thái Hằng biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ, chương 2 - Một số vấn đề cơ bản về tài chính trong nền kinh tế thị trường, chương 3 - Ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   34 p itc 29/06/2017 275 1

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 1 - Nguyễn Thị Oanh (chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 1 - Nguyễn Thị Oanh (chủ biên)

  Phần 1 giáo trình "Lý thuyết tài chính" do NXB Nông nghiệp ấn hành giới thiệu tới người đọc các kiến thức của hai chương đầu tiên bao gồm: Tài chính và hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p itc 27/09/2016 280 1

 • Một số giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế cho phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập

  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế cho phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập

  Bài viết Một số giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế cho phát triển thị trường tài chính trong điều kiện hội nhập giới thiệu tới các bạn về việc hoàn thiện khung pháp luật liên quan đến thị trường tài chính, thực trạng về cơ cấu lại, phát triển đồng bộ thị trường tài chính, giải pháp cho vấn đề này.

   8 p itc 27/09/2016 239 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 10 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 10 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 10: Quản trị tài sản ngắn hạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p itc 27/09/2016 284 1

 • Giáo trình Quản trị tài chính: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên

  Giáo trình Quản trị tài chính: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên

  Phần 1 giáo trình Quản trị tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị tài chính, quản trị tài sản cố định, quản trị tài sản lưu động, quản trị nguồn tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   184 p itc 27/09/2016 276 1

 • Giáo trình Quản trị tài chính: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên

  Giáo trình Quản trị tài chính: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Đòn bẩy kinh doanh và chi phí sử dụng vốn, quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp trong một số bối cảnh đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   176 p itc 27/09/2016 279 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số