• Bài giảng Luật phòng, chống tham nhũng

  Bài giảng Luật phòng, chống tham nhũng

  Bài giảng Luật phòng, chống tham nhũng trình bày những nội dung cơ bản được đưa ra trong Luật số 55/2005/QH11 như những vấn đề chung về tham nhũng và phòng chống tham nhũng; phòng ngừa tham nhũng; một số vấn đề cần công khai minh bạch; phát hiện tham nhũng.

   84 p itc 01/10/2015 1160 1

 • Bài giảng Luật Thương mại - ThS. Võ Thị Thúy Loan

  Bài giảng Luật Thương mại - ThS. Võ Thị Thúy Loan

  Dưới đây là bài giảng Luật Thương mại do ThS. Võ Thị Thúy Loan biên soạn. Bài giảng này cung cấp cho các bạn những kiến thức về pháp luật về chủ thể kinh doanh; pháp luật cạnh tranh; pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp; pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh – thương mại.

   289 p itc 01/10/2015 969 1

 • Bài giảng Luật kinh tế (Luật kinh doanh) - GV. Dương Kim Thế Nguyên

  Bài giảng Luật kinh tế (Luật kinh doanh) - GV. Dương Kim Thế Nguyên

  Dưới đây là bài giảng Luật kinh tế (Luật kinh doanh) do GV. Dương Kim Thế Nguyên thực hiện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về khái quát chung của luật kinh tế; pháp luật về chủ thể kinh doanh; pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh; pháp luật về phá sản.

   51 p itc 01/10/2015 735 1

 • Bài giảng Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 và định hướng xây dựng nghị định hướng dẫn - ThS. Phạm Tuấn Anh

  Bài giảng Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 và định hướng xây dựng nghị định hướng dẫn - ThS. Phạm Tuấn Anh

  Bài giảng Những điểm mới của Luật Đầu tư 2014 và định hướng xây dựng nghị định hướng dẫn giới thiệu tới các bạn về các nội dung được bổ sung trong Luật Đầu tư như bổ sung danh mục đầu tư, quy định áp dụng pháp luật đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư, quy định...

   64 p itc 01/10/2015 679 1

 • Bài giảng Hợp đồng lao động - NCS.TS. Phan Hải Hồ

  Bài giảng Hợp đồng lao động - NCS.TS. Phan Hải Hồ

  Bài giảng Hợp đồng lao động do NCS.TS. Phan Hải Hồ biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm hợp đồng lao động; ký kết hợp đồng lao động; chấm dứt hợp đồng lao động; giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động.

   68 p itc 01/10/2015 666 1

 • Bài giảng Hệ thống pháp luật - ThS. Đặng Thị Thu Trang

  Bài giảng Hệ thống pháp luật - ThS. Đặng Thị Thu Trang

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Hệ thống pháp luật của ThS. Đặng Thị Thu Trang sau đây để nắm bắt được những kiến thức về khái niệm hệ thống pháp luật; yếu tố của hệ thống pháp luật; ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật;...

   37 p itc 18/11/2015 654 1

 • Bài giảng Luật ngân sách nhà nước: Chương 1 - ThS. Phan Phương Nam

  Bài giảng Luật ngân sách nhà nước: Chương 1 - ThS. Phan Phương Nam

  Bài giảng "Luật ngân sách nhà nước - Chương 1: Lý luận chung về Ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về ngân sách nhà nước, khái quát về pháp luật ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p itc 23/07/2016 478 1

 • Bài giảng môn Luật Quốc Tế (Công pháp quốc tế) - ThS. Nguyễn Thị Yên

  Bài giảng môn Luật Quốc Tế (Công pháp quốc tế) - ThS. Nguyễn Thị Yên

  (NB) Bài giảng môn Luật Quốc Tế (Công pháp quốc tế) trình bày các nội dung: Khái quát chúng về luật quốc tế, các nguyên tắc của luật quốc tế, nguồn của luật quốc tế, quốc gia trong luật quốc tế, dân cư trong luật quốc tế, lãnh thổ và biên giới quốc gia theo luật quốc tế. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   185 p itc 01/10/2015 448 1

 • Bài giảng Luật Hình sự: Chương 10 - Trần Ngọc Lan Trang

  Bài giảng Luật Hình sự: Chương 10 - Trần Ngọc Lan Trang

  Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm, là cơ sở lý luận để định tội. Để hiểu rõ hơn về đồng phạm mời các bạn tham khảo bài giảng Luật Hình sự: Chương 10 do Trần Ngọc Lan Trang thực hiện sau đây. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   29 p itc 18/11/2015 428 2

 • Bài giảng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - TS. Đỗ Thị Thìn

  Bài giảng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - TS. Đỗ Thị Thìn

  Dưới đây là bài giảng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của TS. Đỗ Thị Thìn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt được những nội dung về khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); nội dung luật thuế TNDN (Luật thuế TNDN SỐ 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, Thông tư 130/2008/TT-BTC, Thông tư 134/2008/TT-BTC).

   81 p itc 01/10/2015 392 1

 • Bài giảng Luật học đại cương: Chương 6 - ThS. Trần Vân Long

  Bài giảng Luật học đại cương: Chương 6 - ThS. Trần Vân Long

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Luật học đại cương: Chương 6 do ThS. Trần Vân Long biên soạn sau đây để hiểu rõ hơn về Luật hành chính Việt Nam và Luật hình sự Việt Nam. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   20 p itc 01/10/2015 371 1

 • Bài giảng Luật Hành chính

  Bài giảng Luật Hành chính

  Bài giảng Luật Hành chính được biên soạn nhằm giúp cho các bạn hiểu được các quy định của pháp luật hành chính về quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức Nhà nước; hiểu được cấu thành vi phạm pháp luật hành chính và các chế tài xử phạt; trình tự, thủ tục tố tụng hành chính.

   132 p itc 01/10/2015 360 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số