• Khoảng trống pháp luật và mâu thuẫn giữa nhiệm vụ bảo vệ pháp luật và bảo vệ công lý của tòa án

  Khoảng trống pháp luật và mâu thuẫn giữa nhiệm vụ bảo vệ pháp luật và bảo vệ công lý của tòa án

  Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao nhiệm vụ bảo vệ công lý cho Tòa án nhân dân, chính là trao trọng trách bảo vệ quyền con người cho thiết chế quan trọng này. Tuy nhiên, để hoàn thành được nhiệm vụ của mình, Tòa án phải vượt qua hai khó khăn lớn: giải quyết vấn đề khoảng trống pháp luật và mâu thuẫn...

   5 p itc 25/11/2019 95 1

 • Bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong pháp luật hành chính Việt Nam (Một số vấn đề có tính phương pháp luận, định hướng nghiên cứu)

  Bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong pháp luật hành chính Việt Nam (Một số vấn đề có tính phương pháp luận, định hướng nghiên cứu)

  Từ việc nghiên cứu khái quát vai trò và nội dung, thủ tục của pháp luật hành chính trong việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tác giả đã chỉ ra những vấn đề có tính phương pháp luật, định hướng nghiên cứu bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong pháp luật hành chính và việc cần hoàn thiện pháp luật hành...

   7 p itc 25/11/2019 92 1

 • Trung Quốc thành lập tòa án thương mại quốc tế - hướng đi mới và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Trung Quốc thành lập tòa án thương mại quốc tế - hướng đi mới và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày và phân tích các quy định của pháp luật Trung Quốc về chức năng và quyền hạn của Tòa án Thương mại quốc tế. Theo đó, tác giả định hướng bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập về thương mại quốc tế hiện nay.

   7 p itc 25/11/2019 91 1

 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam

  Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam

  Các quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội còn chưa tạo được điều kiện cho doanh nghiệp xã hội phát triển. Bài viết phân tích về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội qua đó đưa ra một số đề xuất kiến nghị để doanh nghiệp xã hội có thể phát triển tốt hơn tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p itc 22/09/2020 88 0

 • Bảo đảm quyền được hưởng giáo dục cơ bản trong pháp luật Việt Nam

  Bảo đảm quyền được hưởng giáo dục cơ bản trong pháp luật Việt Nam

  Quyền được hưởng giáo dục cơ bản là một quyền con người. Bài viết trình bày những quy định của pháp luật Việt Nam trong việc bảo đảm quyền được hưởng giáo dục cơ bản của người dân, phân tích và đánh giá thực trạng thi hành pháp luật để từ đó đưa ra một số kiến nghị về mặt pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả đảm bảo quyền này.

   7 p itc 22/09/2020 77 0

 • Lịch sử chế định pháp luật về Thừa phát lại tại Việt Nam

  Lịch sử chế định pháp luật về Thừa phát lại tại Việt Nam

  Các quy định về Thừa phát lại tại Việt Nam trước đây đã được khôi phục với mục đích hỗ trợ và góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động thi hành án dân sự. Bài viết nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của Thừa phát lại, từ đó đưa ra một số kiến nghị.

   5 p itc 25/11/2019 74 1

 • Ebook Hướng dẫn thực hiện công ước di sản thế giới

  Ebook Hướng dẫn thực hiện công ước di sản thế giới

  Cuốn Ebook Hướng dẫn thực hiện công ước di sản thế giới cung cấp nguồn kiến thức về danh sách di sản thế giới, quy trình đăng ký các di sản vào danh sách di sản thế giới, quy trình giám sát tình trạng bảo tồn các di sản thế giới, báo cáo định kỳ việc thực hiện công ước di sản thế giới, kêu gọi ủng hộ công ước di sản thế giới, quỹ di...

   142 p itc 28/08/2017 70 1

 • Phòng, chống cưỡng bức lao động cho lao động di trú theo pháp luật Việt Nam

  Phòng, chống cưỡng bức lao động cho lao động di trú theo pháp luật Việt Nam

  Lao động di trú là loại lao động dễ phát sinh lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, bởi vì đặc thù của lao động này là lao động đi làm việc ở nước ngoài - môi trường làm việc có sự khác biệt so với môi trường làm việc tại chính nước họ (từ ngôn ngữ, văn hóa, tập quán, các mối quan hệ lao động, cộng đồng...). Mời các bạn cùng tham khảo...

   6 p itc 22/09/2020 66 0

 • Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong pháp luật Việt Nam

  Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong pháp luật Việt Nam

  Luật Cạnh tranh năm 2018 đã bổ sung hành vi “lôi kéo khách hàng bất chính” vào nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Trên cơ sở nghiên cứu hành vi lôi kéo khách hàng bất chính trong pháp luật của một số quốc gia và Việt Nam hiện hành, bài viết đề xuất hướng hoàn thiện để quy định đi vào thực tiễn có hiệu quả, thống nhất và đủ tính răn đe,...

   5 p itc 22/09/2020 65 0

 • Phạm vi tương trợ tư pháp hình sự trong một số điều ước quốc tế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

  Phạm vi tương trợ tư pháp hình sự trong một số điều ước quốc tế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

  Trong việc giải quyết các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài, các quốc gia thường tìm kiếm sự hỗ trợ giúp đỡ từ các quốc gia nước ngoài bằng hình thức tương trợ tư pháp hình sự thông qua một yêu cầu tương trợ tư pháp. Yêu cầu tương trợ tư pháp được thực hiện theo cách thức với trình tự, thủ tục mà các bên có thỏa thuận và phù...

   7 p itc 22/09/2020 55 0

 • Pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics trong hoạt động thương mại điện tử

  Pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics trong hoạt động thương mại điện tử

  Pháp luật về dịch vụ logistics có tác động sâu sắc đến hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam. Những tác động này đã, đang diễn ra cùng với sự phổ biến và sự phát triển với tốc độ chóng mặt của cuộc sống số. Dịch vụ này là nền tảng vững chắc cho sự phát triển và khẳng định giá trị của thương mại điện tử.

   6 p itc 22/09/2020 54 0

 • Hợp đồng mua, bán nợ của tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam hiện hành - một số vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị

  Hợp đồng mua, bán nợ của tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam hiện hành - một số vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị

  Trong những năm gần đây, hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật tài chính ngân hàng nói riêng, trong đó có pháp luật về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng (TCTD) đã từng bước được hoàn thiện. Tuy nhiên trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đó vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, những điểm chưa phù hợp với thực...

   5 p itc 22/09/2020 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số