• Bài giảng Luật học đại cương: Chương 3 - ThS. Trần Vân Long

  Bài giảng Luật học đại cương: Chương 3 - ThS. Trần Vân Long

  Bài giảng Luật học đại cương: Chương 3 - Thực hiện pháp luật và vi phạm pháp luật được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về quan hệ pháp luật; vi phạm pháp luật; trách nhiệm pháp lý. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   33 p itc 01/10/2015 337 1

 • Giáo trình luật kinh tế

  Giáo trình luật kinh tế

  Luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế XHCN hoặc giữa các tổ chức xã hội chủ nghĩa với nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của...

   96 p itc 11/12/2012 334 5

 • Ebook Luật thương mại, các văn bản hướng dẫn thi hành và 240 câu hỏi - đáp Luật thương mại: Phần 1

  Ebook Luật thương mại, các văn bản hướng dẫn thi hành và 240 câu hỏi - đáp Luật thương mại: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luật thương mại, các văn bản hướng dẫn thi hành và 240 câu hỏi - đáp Luật thương mại" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu Luận thương mại năm 2005, 240 câu hỏi - đáp về Luật thương mại năm 2005. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   276 p itc 18/11/2015 328 1

 • Bài giảng Luật Thuế bảo vệ môi trường - Vũ Đức Hiển

  Bài giảng Luật Thuế bảo vệ môi trường - Vũ Đức Hiển

  Bài giảng này trình bày những nội dung cơ bản trong Luật Thuế bảo vệ môi trường như: Đối tượng chịu thuế điều, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế điều, khai thuế - nộp thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p itc 23/07/2016 325 1

 • Bài giảng Luật ngân sách nhà nước: Chương 2 - ThS. Phan Phương Nam

  Bài giảng Luật ngân sách nhà nước: Chương 2 - ThS. Phan Phương Nam

  Bài giảng "Luật ngân sách nhà nước - Chương 2: Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý NSNN và chu trình ngân sách" cung cấp cho người học các kiến thức: Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, chế độ pháp lý về chu trình ngân sách. Mời cá bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p itc 23/07/2016 316 1

 • Bài giảng môn Luật thương mại - ThS. Nguyễn Thái Bình

  Bài giảng môn Luật thương mại - ThS. Nguyễn Thái Bình

  Bài giảng môn "Luật thương mại" trình bày các nội dung: Tổng quan chung về thương mại, quản lý nhà nước trong lĩnh vực TM, pháp luật về mua bán hàng hóa và dịch vụ, pháp luật về xúc tiến thương mại, pháp luật về trung gian thương mại, pháp luật về logicstic, nhượng quyền thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p itc 23/07/2016 314 1

 • Giáo trình luật hôn nhân và gia đình

  Giáo trình luật hôn nhân và gia đình

  Pháp lý. “Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy định của.Giám hộ của vợ (chồng) không nhận thức được hành vi của mình. Luật viết chưa có quy định rõ ràng ở điểm này. Trong trường hợp vợ hoặc chồng

   94 p itc 11/12/2012 313 1

 • Bài giảng Pháp luật về đầu tư

  Bài giảng Pháp luật về đầu tư

  Bài giảng Pháp luật về đầu tư nêu lên những vấn đề chung về Luật Đầu tư; thủ tục đầu tư; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; lĩnh vực, địa bàn, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; bảo đảm đầu tư. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   53 p itc 18/11/2015 310 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - CĐ Kinh tế Công nghệ

  Bài giảng Pháp luật đại cương - CĐ Kinh tế Công nghệ

  Dưới đây là bài giảng Pháp luật đại cương. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những kiến thức cơ bản về Nhà nước, pháp luật; hệ thống pháp luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; pháp chế xã hội chủ nghĩa; một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

   248 p itc 01/10/2015 309 1

 • Ebook Luật Hôn nhân và gia đình: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Luật Hôn nhân và gia đình: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Phần 1 ebook "Luật Hôn nhân và gia đình" trình bày nội dung chương I đến chương V của Luật Hôn nhân và gia đình, bao gồm: Những quy định chung, kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa anh chị em và các thành viên trong gia đình.

   28 p itc 31/07/2014 307 1

 • Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 3 - Phạm Hải Châu

  Bài giảng Pháp luật kinh tế: Chương 3 - Phạm Hải Châu

  Chương 3 - Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh (Theo luật thương mại năm 2005 và bộ luật dân sự 2005) trình bày khái niệm về hợp đồng, khung pháp lý điều chỉnh quan hệ hợp đồng trong kinh doanh,... Mời bạn đọc tham khảo.

   95 p itc 18/11/2015 306 1

 • Giáo trình Luật Lao động cơ bản

  Giáo trình Luật Lao động cơ bản

  Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia cũng như của quốc tế.

   72 p itc 11/12/2012 306 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số