• Ebook Một số quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Một số quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Phần 1 cuốn sách “Một số quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ” trình bày các nội dung: Quy định chung về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quy định về quyền sở hữu công nghệ, quy định về quyền tác giả,…  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   280 p itc 24/06/2015 503 3

 • Ebook Luật hình sự quốc tế - Nxb. Công an nhân dân

  Ebook Luật hình sự quốc tế - Nxb. Công an nhân dân

  Nội dung ebook "Luật hính sự Quốc tế" gồm 7 chương, trình bày những vấn đề lý luận chung về luật hình sự quốc tế, các chuẩn mực quốc tế của luật hình sự và vấn đề tội phạm hình sự có tính chất quốc tế, thẩm quyền tài phán trong luật hình sự quốc tế, tương trợ tư pháp và vấn đề dẫn độ tội phạm, tổ chức quốc tế trong đấu...

   321 p itc 11/06/2014 297 2

 • Ebook Tìm hiểu Luật giao dịch điện tử và các nghị định hướng dẫn thi hành - NXB Bưu điện

  Ebook Tìm hiểu Luật giao dịch điện tử và các nghị định hướng dẫn thi hành - NXB Bưu điện

  Ebook Tìm hiểu Luật giao dịch điện tử và các nghị định hướng dẫn thi hành được trình bày dưới dạng hỏi đáp về các vấn đề quan trọng của Luật giao dịch điện tử và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

   67 p itc 31/03/2015 522 2

 • Ebook Cẩm nang hỏi đáp về Pháp luật Đất đai và Môi trường: Phần 1

  Ebook Cẩm nang hỏi đáp về Pháp luật Đất đai và Môi trường: Phần 1

  Cẩm nang hỏi đáp về Pháp luật Đất đai và Môi trường: Phần 1 tập hợp câu hỏi và câu trả lời phần pháp luật về đất đai với một số nội dung liên quan đến: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chuyển nhượng đất,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho những ai đang gặp phải một trong những vấn...

   102 p itc 11/06/2014 304 2

 • Ebook Tìm hiểu Luật Công nghệ thông tin và các Nghị định hướng dẫn thi hành - NXB Bưu điện

  Ebook Tìm hiểu Luật Công nghệ thông tin và các Nghị định hướng dẫn thi hành - NXB Bưu điện

  Ebook Tìm hiểu Luật Công nghệ thông tin và các Nghị định hướng dẫn thi hành được trình bày dưới dạng hỏi đáp về các vấn đề quan trọng của Luật Công nghệ thông tin và các Nghị định hướng dẫn thi hành văn bản luật này. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

   74 p itc 31/03/2015 501 2

 • Ebook Cẩm nang hỏi đáp về Pháp luật Đất đai và Môi trường: Phần 2

  Ebook Cẩm nang hỏi đáp về Pháp luật Đất đai và Môi trường: Phần 2

  Cẩm nang hỏi đáp về Pháp luật Đất đai và Môi trường: Phần 2 tập hợp các câu hỏi và trả lời liên quan đến pháp luật môi trường với các nội dung như tìm hiểu các thuật ngữ, định nghĩa theo quy định của Luật bảo vệ Môi trường năm 2005; chính sách và giải pháp ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường nước ở nông thôn và các lưu vực sông;...

   64 p itc 11/06/2014 296 2

 • Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần A - Nxb. Hồng Đức

  Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần A - Nxb. Hồng Đức

  Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần A có nội dung giới thiệu về Hiến pháp Nhật Bản, Hiến pháp Cộng hòa Hàn Quốc, Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hiến pháp Indonesia, Hiến pháp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   201 p itc 11/06/2014 229 2

 • Ebook Một số quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Một số quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách "Một số quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ" trình bày các nội dung: Nghị định số 06 /2001/NĐ - CP ngày 01 - 02 - 2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 63/CP ngày 24 - 10 - 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về quyền sở hữu...

   275 p itc 24/06/2015 296 2

 • Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần B&C - Nxb. Hồng Đức

  Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần B&C - Nxb. Hồng Đức

  Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần B&C là phần tiếp nối của Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần A. Nội dung của phần B giới thiệu về hiến pháp của một số nước như: Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Ý, Liên Bang Nga, Cộng hòa Ba Lan, Hoa Kỳ, Nam Phi... Mời bạn đọc tham khảo.

   551 p itc 11/06/2014 233 2

 • Ebook Luật thuế giá trị gia tăng - Nxb. Chính trị Quốc gia

  Ebook Luật thuế giá trị gia tăng - Nxb. Chính trị Quốc gia

  Luật thuế giá trị gia tăng gồm 4 chương trình bày về những quy định chung; căn cứ và phương pháp tính thuế; khấu trừ, hoàn thuế; điều khoản thi hành của Luật thuế giá trị gia tăng. Phần đầu sách có trích dẫn nguyên văn Lệnh số 08/2008/L-CTN ngày 12-6-2008 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật thuế giá trị...

   23 p itc 11/06/2014 271 2

 • Ebook Tư tưởng về quyền con người: Phần 2 – NXB Lao Động Xã Hội

  Ebook Tư tưởng về quyền con người: Phần 2 – NXB Lao Động Xã Hội

  Tiếp theo phần 1, phần 2 của ebook “Tư tưởng về quyền con người” giới thiệu đến bạn đọc tư tưởng nhân quyền trong lịch sử Việt Nam. Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con người trong truyền thống văn hóa Việt Nam; tư tưởng về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; quyền con người trong một số...

   381 p itc 01/10/2015 284 2

 • Ebook Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật: Phần 2 - ĐH Luật Hà Nội

  Ebook Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật: Phần 2 - ĐH Luật Hà Nội

  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của lý luận nhà nước và pháp luật bao quát toàn bộ những vấn đề cơ bản nhất của đời sống nhà nước và pháp luật, làm cơ sở cho việc tiếp cận các khoa học pháp lý chuyên ngành cũng như trong việc tìm hiểu các vấn đề nhà nước, pháp luật nói chung. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 2 cuốn sách.

   319 p itc 25/11/2019 219 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số