• Bài giảng Luật quốc tế - GV. Trần Phú Vinh

  Bài giảng Luật quốc tế - GV. Trần Phú Vinh

  Bài giảng Luật quốc tế nhằm giúp sinh viên biết và phân biệt được hệ thống pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia, biết và hiểu được cách thức hình thành pháp luật quốc tế, hệ thống nguồn của luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản và các chế định cơ bản của luật quốc tế, vị thế của Việt Nam trong quan hệ với các nước về lãnh...

   264 p itc 25/10/2017 323 1

 • Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà

  Mời tham khảo bài giảng Bài giảng Luật thương mại của TS Nguyễn Nam Hà gồm 8 chương. Kết cấu nội dung được trình bày khái quát về luật thương mại, quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, pháp luật về mua bán hàng hóa, xúc tiến thương mại.

   67 p itc 25/10/2017 308 1

 • Bài giảng Luật thuế thu nhập cá nhân

  Bài giảng Luật thuế thu nhập cá nhân

  Bài giảng Luật thuế thu nhập cá nhân, giới thiệu đến người học khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế TNCN và trình bày các kiến thức về luật thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung kiến thức trong bài giảng này.

   39 p itc 25/10/2017 299 1

 • Bài giảng Bài học kinh nghiệm về lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp tại các quốc gia Đông Nam Á

  Bài giảng Bài học kinh nghiệm về lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp tại các quốc gia Đông Nam Á

  Bài giảng Bài học kinh nghiệm về lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp tại các quốc gia Đông Nam Á giúp các bạn biết được khung chính sách và pháp luật; khung thể chế; các thiết chế Nghị viện về hoạt động lồng ghép giới. Mời các bạn tham khảo.

   9 p itc 25/10/2017 242 1

 • Bài giảng Pháp chế và phát triển ( Trần Hữu Hiệp)

  Bài giảng Pháp chế và phát triển ( Trần Hữu Hiệp)

  Bài giảng Pháp chế và phát triển trình bày về lý luận về pháp chế, vai trò của n1 trong quản lý kỷ cương xã hội. Từ việc đưa ra các ví dụ thiết thực, bài giảng nêu các vấn đề một cách dễ hiểu cho người đọc.

   40 p itc 25/10/2017 301 1

 • Bài giảng Chức năng nhà nước - TS Đỗ Minh Khôi

  Bài giảng Chức năng nhà nước - TS Đỗ Minh Khôi

  Bài giảng Chức năng nhà nước thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương trình bày về khái niệm chức năng nhà nước, phân loại chức năng nhà nước, hình thức, phương pháp thực hiện chức năng.

   17 p itc 25/10/2017 300 1

 • Bài giảng Giao kết hợp đồng thương mại quốc tế

  Bài giảng Giao kết hợp đồng thương mại quốc tế

  Bài giảng Giao kết hợp đồng thương mại quốc tế trình bày các nội dung cơ bản như: giao kết trực tiếp và giao tiếp gián tiếp. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   12 p itc 25/10/2017 318 1

 • Bài giảng Hóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Hóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị Cúc

  Dưới đây là bài giảng Hóa đơn chứng từ của Nguyễn Thị Cúc, bài giảng trình bày về những quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn; xử lý vi phạm về hoá đơn (in hóa đơn, đăng ký và phát hành hoá đơn, sử dụng hoá đơn,...). Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   39 p itc 25/10/2017 245 1

 • Bài giảng Tổng quan về hoạt động lập pháp - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Tổng quan về hoạt động lập pháp - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Tổng quan về hoạt động lập pháp do TS. Nguyễn Sĩ Dũng thực hiện nêu lên những vấn đề chung về pháp luật và hoạt động lập pháp; quy trình lập pháp và sự áp dụng lý thuyết lập pháp. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt rõ hơn nội dung của bài giảng này.

   32 p itc 25/10/2017 257 1

 • Bài giảng Luật kinh doanh - Luật kinh tế

  Bài giảng Luật kinh doanh - Luật kinh tế

  Nội dung Bài giảng Luật kinh doanh - Luật kinh tế gồm có 2 phần, phần 1 những lý luận cơ bản về luật kinh doanh và pháp luật về chủ thể kinh doanh; phần 2 pháp luật về hợp đồng trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   208 p itc 25/10/2017 274 1

 • Bài giảng Cơ chế điều chỉnh pháp luật

  Bài giảng Cơ chế điều chỉnh pháp luật

  Bài giảng Cơ chế điều chỉnh pháp luật giới thiệu tới các bạn hai nội dung chính đó là điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh pháp luật. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

   15 p itc 25/10/2017 252 1

 • Bài giảng Sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực Y – Dược - ThS. Hoàng Tố Như

  Bài giảng Sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực Y – Dược - ThS. Hoàng Tố Như

  Bài giảng Sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực Y – Dược do ThS. Hoàng Tố Như biên soạn nêu lên những thông tin chung về tài sản trí tuệ; khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   82 p itc 25/10/2017 308 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số