• Bài giảng Luật quốc tế - GV. Trần Phú Vinh

  Bài giảng Luật quốc tế - GV. Trần Phú Vinh

  Bài giảng Luật quốc tế nhằm giúp sinh viên biết và phân biệt được hệ thống pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia, biết và hiểu được cách thức hình thành pháp luật quốc tế, hệ thống nguồn của luật quốc tế, các nguyên tắc cơ bản và các chế định cơ bản của luật quốc tế, vị thế của Việt Nam trong quan hệ với các nước về lãnh...

   264 p itc 25/10/2017 292 1

 • Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Luật thương mại - TS. Nguyễn Nam Hà

  Mời tham khảo bài giảng Bài giảng Luật thương mại của TS Nguyễn Nam Hà gồm 8 chương. Kết cấu nội dung được trình bày khái quát về luật thương mại, quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, pháp luật về mua bán hàng hóa, xúc tiến thương mại.

   67 p itc 25/10/2017 284 1

 • Bài giảng Giao kết hợp đồng thương mại quốc tế

  Bài giảng Giao kết hợp đồng thương mại quốc tế

  Bài giảng Giao kết hợp đồng thương mại quốc tế trình bày các nội dung cơ bản như: giao kết trực tiếp và giao tiếp gián tiếp. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   12 p itc 25/10/2017 287 1

 • Bài giảng Hóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị Cúc

  Bài giảng Hóa đơn chứng từ - Nguyễn Thị Cúc

  Dưới đây là bài giảng Hóa đơn chứng từ của Nguyễn Thị Cúc, bài giảng trình bày về những quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn; xử lý vi phạm về hoá đơn (in hóa đơn, đăng ký và phát hành hoá đơn, sử dụng hoá đơn,...). Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   39 p itc 25/10/2017 217 1

 • Bài giảng Cơ chế điều chỉnh pháp luật

  Bài giảng Cơ chế điều chỉnh pháp luật

  Bài giảng Cơ chế điều chỉnh pháp luật giới thiệu tới các bạn hai nội dung chính đó là điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh pháp luật. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

   15 p itc 25/10/2017 226 1

 • Bài giảng Sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực Y – Dược - ThS. Hoàng Tố Như

  Bài giảng Sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực Y – Dược - ThS. Hoàng Tố Như

  Bài giảng Sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy lĩnh vực Y – Dược do ThS. Hoàng Tố Như biên soạn nêu lên những thông tin chung về tài sản trí tuệ; khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   82 p itc 25/10/2017 282 1

 • Bài giảng Luật ngân sách nhà nước: Chương 2 - ThS. Phan Phương Nam

  Bài giảng Luật ngân sách nhà nước: Chương 2 - ThS. Phan Phương Nam

  Bài giảng "Luật ngân sách nhà nước - Chương 2: Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý NSNN và chu trình ngân sách" cung cấp cho người học các kiến thức: Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, chế độ pháp lý về chu trình ngân sách. Mời cá bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p itc 23/07/2016 316 1

 • Bài giảng Luật ngân sách nhà nước: Chương 4 - ThS. Phan Phương Nam

  Bài giảng Luật ngân sách nhà nước: Chương 4 - ThS. Phan Phương Nam

  Bài giảng "Luật ngân sách nhà nước - Chương 4: Chế độ pháp lý về các khoản chi NSNN" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kết cấu chi ngân sách nhà nước, các nguyên tắc, điều kiện chi ngân sách nhà nước, các phương thức chi ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p itc 23/07/2016 292 1

 • Bài giảng Luật ngân sách nhà nước: Chương 3 - ThS. Phan Phương Nam

  Bài giảng Luật ngân sách nhà nước: Chương 3 - ThS. Phan Phương Nam

  Bài giảng "Luật ngân sách nhà nước - Chương 3: Chế độ pháp lý về các khoản thu NSNN" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, phân loại các khoản thu NSNN, pháp luật về quy trình thu NSNN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p itc 23/07/2016 268 1

 • Bài giảng Luật ngân sách nhà nước: Chương 1 - ThS. Phan Phương Nam

  Bài giảng Luật ngân sách nhà nước: Chương 1 - ThS. Phan Phương Nam

  Bài giảng "Luật ngân sách nhà nước - Chương 1: Lý luận chung về Ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về ngân sách nhà nước, khái quát về pháp luật ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p itc 23/07/2016 476 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1: Khái quát về nhà nước

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1: Khái quát về nhà nước

  Bài giảng "Pháp luật đại cương - Chương 1: Khái quát về nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về nhà nước, vai trò và chức năng của nhà nước, các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p itc 23/07/2016 298 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Khái quát về pháp luật

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Khái quát về pháp luật

  Bài giảng "Pháp luật đại cương - Chương 2: Khái quát về pháp luật" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về pháp luật, quy phạm pháp luật, kiểu pháp luật và hình thức pháp luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p itc 23/07/2016 294 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số