• Ebook Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1 – NXB Lao Động Xã Hội

  Ebook Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1 – NXB Lao Động Xã Hội

  Cuốn sách “Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam” là một tập hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài “Bảo đảm các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam”. Cuốn sách tham khảo này gồm ba phần chính: Phần I giới thiệu quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong...

   156 p itc 01/10/2015 253 1

 • Ebook Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966): Phần 2 – NXB Hồng Đức

  Ebook Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966): Phần 2 – NXB Hồng Đức

  Phần 2 của ebook trình bày về vấn đề Ủy ban Nhân quyền (HRC) với việc giám sát và thực thi ICCPR. Ngoài ra trong phần này còn giới thiệu một số văn bản quốc tế liên quan tới các quyền dân sự và chính trị như: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966; Nghị định thư không bắt buộc thứ nhất bổ sung Công ước quốc tế về các...

   112 p itc 01/10/2015 263 1

 • Ebook Tư tưởng về quyền con người: Phần 1 – NXB Lao Động Xã Hội

  Ebook Tư tưởng về quyền con người: Phần 1 – NXB Lao Động Xã Hội

  Nhân quyền là một phạm trù đa diện, kết tinh những giá trị cao đẹp trong nền văn hóa của tất cả các dân tộc. Đây không chỉ là “ngôn ngữ chung” mà còn là “sản phẩm chung”, và “mục tiêu chung” của mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Sau đây xin giới thiệu tới bạn đọc phần 1 của cuốn sách “Tư tưởng về quyền con người”. Phần này...

   351 p itc 01/10/2015 256 2

 • Ebook Khế ước Xã hội - Du Contrat Social: Phần 2 - Jean Jacques Rousseau

  Ebook Khế ước Xã hội - Du Contrat Social: Phần 2 - Jean Jacques Rousseau

  Toàn bộ cuốn sách "Bàn về khế ước xã hội (Du Contrat Social)" được chia làm 4 quyển với 48 chương. Mục đích chính của tác giả là “tìm xem trong trật tự dân sự có hay không một số quy tắc cai trị chính dáng, vững chắc, biết đối đãi với con người như con người và có chăng những luật pháp đúng với nghĩa chân thực của nó”. Mời các bạn cùng...

   114 p itc 01/10/2015 249 1

 • Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 2 – NXB Lao Động Xã hội

  Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 2 – NXB Lao Động Xã hội

  Tiếp theo ở phần 1, phần 2 của ebook “Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người” sau đây giới thiệu tới bạn đọc một số quyền như: Quyền con người trong hoạt động tư pháp: Bảo vệ những người bị giam giữ hay cầm tù; an sinh xã hội- tiến bộ và phát triển; thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; hôn nhân; quyền về sức khỏe; tự...

   797 p itc 01/10/2015 264 1

 • Ebook Tư tưởng về quyền con người: Phần 2 – NXB Lao Động Xã Hội

  Ebook Tư tưởng về quyền con người: Phần 2 – NXB Lao Động Xã Hội

  Tiếp theo phần 1, phần 2 của ebook “Tư tưởng về quyền con người” giới thiệu đến bạn đọc tư tưởng nhân quyền trong lịch sử Việt Nam. Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con người trong truyền thống văn hóa Việt Nam; tư tưởng về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; quyền con người trong một số...

   381 p itc 01/10/2015 268 2

 • Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1 – NXB Lao Động Xã hội

  Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1 – NXB Lao Động Xã hội

  Cuốn sách này giới thiệu đến bạn đọc tổng quan về hệ thống các văn kiện quốc tế về quyền con người. Cấu trúc cuốn sách được chia thành 3 phần cơ bản, gồm: phần 1 giới thiệu về bộ luật quốc tế về quyền con người, phần 2 là các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người và phần 3 là các văn kiện phổ quát về quyền con người trong...

   655 p itc 01/10/2015 237 1

 • Ebook Khế ước Xã hội - Du Contrat Social: Phần 1 - Jean Jacques Rousseau

  Ebook Khế ước Xã hội - Du Contrat Social: Phần 1 - Jean Jacques Rousseau

  "Bàn về khế ước xã hội (Du Contrat Social)" là tên gọi vắn tắt của bản luận văn lớn nhan đề “Bàn về khế ước xã hội hay là các nguyên tắc của quyền chính trị” của Jean Jacques Rousseau, xuất bản năm 1762. Cuốn sách chỉ ra định hướng xây dựng xã hội công dân và nhà nước pháp quyền, là một trong những động lực tư tưởng dẫn đến cuộc...

   86 p itc 01/10/2015 267 1

 • Ebook Tìm hiểu Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 2 – Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn)

  Ebook Tìm hiểu Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 2 – Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn)

  Phần 2 của cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về Luật khiếu nại, tố cáo (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005). Luật này quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Luật này gồm có 9 chương với 103 điều. Mời các bạn cùng tham khảo, hy vọng cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc những thông tin cần thiết.

   49 p itc 01/10/2015 220 1

 • Ebook Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam: Phần 1 – NXB Lao động Xã hội

  Ebook Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam: Phần 1 – NXB Lao động Xã hội

  Phần 1 của ebook “Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam” này tập hợp một số bài viết, công trình nghiên cứu về vấn đề di cư lao động quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa của các giảng viên của Khoa Luật và một số chuyên gia bên ngoài về vấn đề này. Hy vọng cuốn sách sẽ trở thành một tài liệu tham khảo hữu ích cho...

   164 p itc 01/10/2015 227 1

 • Ebook Tìm hiểu Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 1 – Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn)

  Ebook Tìm hiểu Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 1 – Nguyễn Ngọc Dũng (biên soạn)

  Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đưa Luật khiếu nại tố cáo đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu Luật khiếu nại, tố cáo” do Luật gia Nguyễn Ngọc Dũng biên soạn. Nội dung cuốn sách bao gồm 2 phần, trong phần 1 của cuốn sách sau đây sẽ trình bày một...

   16 p itc 01/10/2015 213 1

 • Ebook Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam: Phần 2 – NXB Lao động Xã hội

  Ebook Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam: Phần 2 – NXB Lao động Xã hội

  Phần 2 của cuốn sách “Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam” giới thiệu tới bạn đọc một số văn bản pháp lý trong lĩnh vực lao động di trú như: Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả người lao động di trú và thành viên gia đình họ, Dự thảo văn kiện khung của ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người...

   192 p itc 01/10/2015 261 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số