• Ebook Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng - Phần 2

  Ebook Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng - Phần 2

  Ebook "Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng" là cuốn cẩm nang hữu ích cho các doanh nghiệp, cán bộ thuế và đông đảo bạn đọc quan tâm đến công tác thuế. Phần 2 của ebook trình bày tập hợp các công văn mới của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc về thuế giá trị gia tăng.

   114 p itc 02/11/2017 279 1

 • Ebook Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng - Phần 1

  Ebook Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng - Phần 1

  Ebook "Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng" là cuốn cẩm nang hữu ích cho các doanh nghiệp, cán bộ thuế và đông đảo bạn đọc quan tâm đến công tác thuế. Phần 1 của ebook trình bày hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

   223 p itc 02/11/2017 271 1

 • Ebook Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Phần 2

  Cuốn sách Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân, nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. Sách gồm 2...

   40 p itc 23/07/2016 238 1

 • Ebook Tìm hiểu Bộ luật Tố tụng dân sự: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu Bộ luật Tố tụng dân sự: Phần 1

  Nhằm kịp thời cung cấp cho bạn đọc, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành tư pháp, các cơ quan thực thi pháp luật có tài liệu để nghiên cứu và áp dụng, Nhà xuất bản Dân Trí đã xuất bản cuốn sách "Tìm hiểu Bộ luật Tố tụng dân sự" nhằm cung cấp cho bạn đọc hiểu hơn quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành...

   120 p itc 23/07/2016 265 1

 • Ebook Tìm hiểu Bộ luật Tố tụng dân sự: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu Bộ luật Tố tụng dân sự: Phần 2

  Mời các bạn tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Tìm hiểu Bộ luật Tố tụng dân sự" qua phần 2 sau đây. Cuốn sách bên cạnh việc làm tròn nhiệm vụ cung cấp nội dung Bộ luật Tố tụng dân sự, còn có những phân tích cụ thể về quy trình giải quyết vụ án tại các văn bản hướng dẫn thi hành.

   66 p itc 23/07/2016 252 1

 • Ebook Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục: Phần 1

  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Nhằm giới thiệu, tuyên truyền và phổ biến các quy định của Luật đến đông đảo người đọc, nhà quản lý, nhà giáo, người học... Nhà xuất bản Dân Trí phối hợp với Vụ...

   64 p itc 23/07/2016 244 1

 • Ebook Tìm hiểu quy định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu quy định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở: Phần 1

  Ebook "Tìm hiểu quy định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở" cung cấp luật nhà ở và các Nghị định, Thông tư và Quyết định mới nhất – các văn bản hướng dẫn thi hành luật nhà ở. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 1 sau đây.

   96 p itc 23/07/2016 270 1

 • Ebook Tìm hiểu quy định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu quy định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở: Phần 2

  Luật Nhà ở quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Nhà ở theo quy định của Luật này là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. Luật áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sở hữu nhà ở,...

   98 p itc 23/07/2016 258 1

 • Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Cuốn sách "Nhà nước và pháp luật" có cấu trúc gồm 15 chương trang bị cho người đọc những kiến thức cơ bản lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc nội dung 8 chương đầu tiên. Mời các bạn tham khảo.

   140 p itc 23/07/2016 263 1

 • Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chính quyền địa phương các cấp, pháp luật, hình thức pháp luật, hệ thống pháp luật Việt Nam, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật và giáo dục pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p itc 23/07/2016 274 1

 • Ebook Luật thương mại, các văn bản hướng dẫn thi hành và 240 câu hỏi - đáp Luật thương mại: Phần 1

  Ebook Luật thương mại, các văn bản hướng dẫn thi hành và 240 câu hỏi - đáp Luật thương mại: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luật thương mại, các văn bản hướng dẫn thi hành và 240 câu hỏi - đáp Luật thương mại" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu Luận thương mại năm 2005, 240 câu hỏi - đáp về Luật thương mại năm 2005. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   276 p itc 18/11/2015 338 1

 • Ebook Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2

  Ebook Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 và văn bản hướng dẫn thi hành", phần 2 trình bày các nội dung các quyết định vè giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản, phân dạng nhà chung cư,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p itc 18/11/2015 239 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số