• Thương mại quốc tế

  Thương mại quốc tế

  Những đặc điểm phát triển TMQT hiện nay.TMQT phát triển với quy mô lớn, tốc độ nhanh. Các hình thức thương mại đa dạng. Tất cả các nước đều tham gia TMQT, song tập trung chủ yếu vào các nước công nghiệp phát triển. Nhiều trung tâm TMQT đã và đang hình thành. Theo Hiệp định Chống bán phá giá (ADP) thì: bán phá giá là giá xuất khẩu của sản...

   38 p itc 11/12/2012 285 1

 • Chính sách thương mại tự do

  Chính sách thương mại tự do

  Chính sách thương mại là một hệ thống các quan điểm, mục tiêu,nguyên tắc và các công cụ, biện pháp thích hợp mà một chính phủ sử dụng để điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế của quốc gia mình trong thời kì nhất định, phù hợp với định hướng phát triển KTXH của quốc gia đó.Chính sách thương mại tự do là chính sách mà...

   15 p itc 11/12/2012 288 1

 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

  Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

  Tất cả chúng ta ai cũng đều đang rao bán một thứ gì đó trong mọi lúc của cuộc sống. Là một tu sĩ, chúng ta đang rao bán niềm tin của chúng ta về thượng đế. Là một nhà giáo, chúng ta đang rao bán kiến thức của mình về khoa học.là một nhà chính trị, chúng ta đang rao bán chính kiến của mình về một xã hội...

   64 p itc 11/12/2012 258 3

 • Các điều kiện thương mại quốc tế

  Các điều kiện thương mại quốc tế

  Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP. Mặc dù thương mại quốc tế đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử loài người (xem...

   38 p itc 11/12/2012 285 2

 • Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

  Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

  Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP. Mặc dù thương mại quốc tế đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử loài người (xem...

   25 p itc 11/12/2012 270 2

 • Thương mại quốc tế - Những vấn đề cơ bản về marketinh thương mại quốc tế

  Thương mại quốc tế - Những vấn đề cơ bản về marketinh thương mại quốc tế

  Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP. Mặc dù thương mại quốc tế đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử loài người (xem...

   325 p itc 11/12/2012 251 1

 • Chuyên đề Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

  Chuyên đề Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

  Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của quá trình đầu tư phát triển của xã hội. Tuy nhiên nguồn lực này lại đặc biệt hơn các nguồn lực khác ở chỗ, đây là nguồn lực tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội nhưng cũng lại chính là đối tượng tiêu dùng những sản phẩm đó.

   84 p itc 11/12/2012 357 5

 • Certificate of Business Management

  Certificate of Business Management

  Quản trị kinh doanh là: -Làm kinh tế: tạo ra khách hàng. Phối hợp mọi hoạt động để tạo ra sự hài lòng cho khách hàng. Nhận sự tưởng thưởng với giá trị lớn hơn công sức.Bài viết này dành cho những người chuẩn bị học MBA, gồm các phần: 1. Cách tạo ra khách hàng; 2. Cách trình bày ấn tượng; 3. Nghệ thuật đàm phán; 4. Cách làm khách hàng hài lòng.

   90 p itc 11/12/2012 286 2

 • Hoạch định nguồn nhân lực

  Hoạch định nguồn nhân lực

  Hoạch định nguồn nhân lực là một tiến trình dự báo và ra quyết định liên quan đến các dòng luân chuyển nhân sự ra nhập và rời khỏi doanh nghiệp.Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho tổ chức có đủ...

   51 p itc 11/12/2012 241 2

 • CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

  CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

  Một giám đốc điều hành (CEO, tiếng Anh Mỹ ), giám đốc quản lý (MD, tiếng Anh ), [1] Giám đốc điều hành (ED, tiếng Anh Mỹ ) cho các tổ chức phi lợi nhuận, hoặc giám đốc điều hành là các nhân viên của công ty xếp hạng cao nhất ( điều hành ) hoặc quản trị viên phụ trách tổng quản lý của một tổ chức . Một cá nhân được bổ nhiệm làm giám...

   36 p itc 11/12/2012 274 2

 • Quản lý tính liên tục trong kinh doanh

  Quản lý tính liên tục trong kinh doanh

  Kế hoạch đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh là mục tiêu kinh doanh liên quan đến năng lực của một công ty nhằm duy trì các chức năng kinh doanh quan trọng trong trường hợp xảy ra sự cố không lường trước. Đây có thể coi là một phát hiện quan trọng khi thực hiện việc nghiên cứu về các cá nhân thành đạt. Khi đã đặt ra mục tiêu cụ thể cho bản...

   59 p itc 11/12/2012 262 1

 • BÀI THUYẾT TRÌNH: KỸ NĂNG GIÁM SÁT

  BÀI THUYẾT TRÌNH: KỸ NĂNG GIÁM SÁT

  Tài liệu huấn luyện rất hay cho những Giám Sát bán hàng chuyên nghiệp của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng như Pepsi,Unilerver,P&G,Kinh đô,Vinamilk. Hiểu sâu sắc việc con người được thúc đẩy như thế nào Thiết lập cách thức để nhận ra điều gì thúc đẩy con người. Tìm ra cách thức mà nhà quản lý có thể tác động đến Động...

   82 p itc 11/12/2012 305 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số