• CHƯƠNG V: ĐA CỘNG TUYẾN (MULTICOLLINEARITY

  CHƯƠNG V: ĐA CỘNG TUYẾN (MULTICOLLINEARITY

  Trong các mô hình hồi quy bội ta luôn giả thiết các biến độc lập không có đa cộng tuyến với nhau. Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. Xét mô hình hồi quy k biến Đa cộng tuyến là hiện tượng xảy ra đối với mô hình hồi quy bội khi các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với nhau và được chia làm hai loại: - Đa cộng tuyến hoàn...

   21 p itc 12/06/2013 257 1

 • CHƯƠNG IV: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

  CHƯƠNG IV: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

  Biến định tính (qualitative variable) là biến số cho biết có hay không có một thuộc tính nào đó. Ví dụ: Biến giới tính: nam, nữ Biến vùng miền: bắc, trung, nam Biến trình độ lao động: trên đại học, đại học, chưa có trình độ. Biến giả là biến số dùng để mô tả các biến định tính, thường được ký hiệu là D.

   23 p itc 12/06/2013 248 1

 • CHƯƠNG III: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

  CHƯƠNG III: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

  3.8. Các tính chất của ước lượng OLS 3.9. Ước lượng hợp lý tối đa 3.10. Hệ số xác định bội R2 và hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh 3.11. Ma trận tương quan 3.12. Hệ số tương quan riêng phần 3.13. Kiểm định giả thiết và khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy riêng – kiểm định T 3.14. Kiểm định giả thiết R2 = 0 3.15. Kiểm định có điều...

   58 p itc 12/06/2013 281 1

 • CHƯƠNG II: MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT

  CHƯƠNG II: MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT

  Ta có Đây là hệ thức cơ bản của phương pháp phân tích phương sai (Analys of variance – ANOVA). ANOVA là phân tích toàn bộ sự biến thiên của biến ngẫu nhiên thành các bộ phận khác nhau mà có thể giải thích được và khảo sát từng bộ phận đó. Toàn bộ sự biến thiên của biến phụ thuộc Y xung quanh giá trị trung bình của nó (TSS) có thể tách thành hai...

   39 p itc 12/06/2013 278 1

 • CHƯƠNG I: MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN , MỘT VÀI TƯ TƯỞNG CƠ BẢN

  CHƯƠNG I: MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN , MỘT VÀI TƯ TƯỞNG CƠ BẢN

  Bản chất của phân tích hồi quy Thuật ngữ “hồi quy” được Francis Galton sử dụng vào năm 1886. Là phân tích mối liên hệ phụ thuộc giữa một biến gọi là biến phụ thuộc (dependent variable) vào một hoặc một số biến khác gọi là biến giải thích (explanatory variable) Biến phụ thuộc, ký hiệu là Y Biến giải thích, ký hiệu là X hoặc X1 , X2, … Hồi...

   28 p itc 12/06/2013 264 1

 • Bài giảng Kinh tế lượng

  Bài giảng Kinh tế lượng

  Định nghĩa: Econometrics = Econo + Metrics = “Đo lường kinh tế” = “Kinh tế lượng” “Kinh tế lượng là môn khoa học sử dụng các công cụ toán học (Thống kê toán) để củng cố về mặt thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế” Thuật ngữ Kinh tế lượng được Ragnar Frisch sử dụng lần đầu tiên vào khoảng những năm 1930.

   20 p itc 12/06/2013 263 1

 • Kinh tế lượng

  Kinh tế lượng

  Cung cấp hệ thống các kiến thức cơ bản để ước lượng một cách đúng đắn các quan hệ kinh tế, kiểm định giả thuyết về các mối quan hệ kinh tế. Trên cơ sở đó đưa ra các mô hình phù hợp với thực tế phản ánh được bản chất các quan hệ kinh tế. Mô hình sẽ được dùng trong phân tích, dự báo và hoạch định chính sách. Sau khi học xong sinh...

   10 p itc 12/06/2013 271 1

 • Kiến trúc cảnh quan

  Kiến trúc cảnh quan

  Kiến trúc cảnh quan là nghệ thuật, lập kế hoạch phát triển, thiết kế, quản lý, bảo tồn và phục chế lại cảnh quan của khu vực và địa điểm xây dựng của con người. Phạm vi hoạt động của kiến trúc cảnh quan liên quan đến thiết kế kiến trúc, thiết kế tổng mặt bằng, phát triển bất động sản, bảo tồn và phục chế môi trường, thiết kế...

   125 p itc 20/05/2013 208 1

 • “How Do You Value a Company?”

  “How Do You Value a Company?”

  Trading Comps: - Value based on public multiples (relative value) - Implied value in public securities markets (IPO analysis) - Focused on forward looking EBITDA, EPS or Cash Flow Acquisition Comps - Value based on multiples paid for comparable companies/assets in M&A transactions - Implied value in public and private market - Focused on multiples of historical EBITDA, EPS or Cash Flow DCF - PV of cash flows - “Inherent” or...

   42 p itc 27/01/2013 249 1

 • Principles of Corporate Finance Brealey and Myers Sixth EditionuFinance and the Financial

  Principles of Corporate Finance Brealey and Myers Sixth EditionuFinance and the Financial

  Chapter 1 Topics Covered What Is A Corporation? w The Role of The Financial Manager w Who Is The Financial Manager? w Separation of Ownership and Management w Financial Markets Corporate Structure Sole Proprietorships Unlimited Liability Personal tax on profits Partnerships Limited Liability Corporations Corporate tax on profits + Personal tax on dividends

   816 p itc 07/01/2013 303 1

 • Quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp

  Quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp

  Hiện giá thuần kỳ vọng của sản phẩm quản trị rủi ro là bằng 0. Vậy làm thế nào hoạt động quản trị rủi ro lại có thể làm tăng giá trị của công ty? Mục tiêu của chương Giải thích tại sao quản trị rủi ro có thể làm gia tăng giá trị DN Vận dụng quản trị rủi ro chiến thuật để gia tăng giá trị DN thông qua làm giảm chi phí tài trợ Vận...

   36 p itc 03/01/2013 289 1

 • Quản trị rủi ro tài chính: Thế giới ngày càng trở nên bất ổn hơn…

  Quản trị rủi ro tài chính: Thế giới ngày càng trở nên bất ổn hơn…

  Thế giới ngày càng trở nên bất ổn hơn… “Chưa bao giờ nền kinh tế toàn cầu lại tăng trưởng nhanh như thời điểm này nhưng cũng chưa bao giớ thế giới lại đầy rủi ro như lúc này” (Báo cáo Rủi ro thế giới 2007 - Diễn đàn kinh tế thế giới - World Economic Forum) Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 1 Chương 1: Dẫn luận Rủi Ro Kiệt...

   47 p itc 03/01/2013 305 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số