• Bản tin điện tử Cải cách hành chính - Hành chính công

  Bản tin điện tử Cải cách hành chính - Hành chính công

  Bản tin điện tử nội bộ về cải cách hành chính và hành chính công tỉnh Bình Dương chuyển tải các nội dung chính về chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Bình Dương về cải cách hành chính, hành chính công; các nội dung, kết quả hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỏi đáp về thủ tục hành...

   21 p itc 20/09/2019 175 1

 • Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính công nhằm hướng tới GFMIS hiệu quả, hiện đại

  Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính công nhằm hướng tới GFMIS hiệu quả, hiện đại

  Bài viết nghiên cứu về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính công; một số kinh nghiệm trong cải cách thủ tục hành chính để hướng tới hệ thống GFMIS. Để năm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   8 p itc 20/09/2019 184 1

 • Cải cách hành chính ở cấp huyện tại Thành phố Hà Nội

  Cải cách hành chính ở cấp huyện tại Thành phố Hà Nội

  Nội dung của bài viết trình bày hệ thống hóa về cải cách hành chính, đánh giá thực trạng của công tác cải cách hành chính của các quận, huyện và thị xã cho đến nay. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị chung để từng bước tăng cường, hoàn thiện trong công tác cải cách hành chính cấp huyện thành phố Hà Nội.

   15 p itc 20/09/2019 173 1

 • Tạp chí Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước - Tháng 2/2016

  Tạp chí Thông tin cải cách nền hành chính Nhà nước - Tháng 2/2016

  Tạp chí trình bày các nội dung như: tin cải cách hành chính; một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay; chuyển giao chính sách và kinh nghiệm quốc tế, cách nhìn từ áp dụng các mô hình đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đối với thực tiễn ở...

   28 p itc 20/09/2019 185 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số