• Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 7/2014

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 7/2014

  Tạp chí trình bày các yếu tố gây chậm trễ trong các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tỉnh phía Nam; các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ khách hàng và nhân viên tại Ngân Hàng TMCP Kiên Long - Chi Nhánh Rạch Giá; Chăn nuôi gà công nghiệp tại khu vực Đông Nam Bộ theo định hướng phát triển bền vững; hệ thống Photovoltaic...

   141 p itc 25/10/2019 230 2

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 4/2013

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 4/2013

  Các nội dung của tạp chí: thực trạng giám sát ngân hàng đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; phân tích các phương pháp tính tải trọng sóng lên đê chắn sóng dạng tường đứng...

   140 p itc 25/10/2019 240 2

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 5/2014

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 5/2014

  Các bài viết trên tạp chí: giải pháp hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa tại các ngân hàng thương mại; sự phát triển công nghiệp ở khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu thời Pháp thuộc (1862 - 1954); ứng dụng mô hình nhà máy điện ảo trong điều khiển lưới điện thông minh...

   100 p itc 25/10/2019 229 2

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 22/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 22/2019

  Mốt số nội dung của bản tin như thủ tướng chính phủ: Học viện Hành chính quốc gia phải xây dựng theo hướng Học viện Điện tử; Phó thủ tướng Chính phủ siết kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; Quốc hội thảo luận về luật cán bộ, công chức và luật viên chức; Tổng Thư ký Quốc hội ứng dụng...

   57 p itc 25/10/2019 248 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 19/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 19/2019

  Các nội dung của bài viết gồm Thủ tướng Chính phủ gửi thư khích lệ các bộ, công chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; Phó thủ tướng thường trực Chính phủ xác định năm 2019 là năm bứt phá; ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018; rà soát luật để tránh “vênh” với các cam kết...

   46 p itc 25/10/2019 246 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 20/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 20/2019

  Nội dung bản tin gồm Phó thủ tướng thường trực Chính phủ tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lõng về sự phục vụ hành chính; Đoàn công tác của Chính phủ khảo sát thực tế sáp nhập xã tại Hà Tĩnh; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ...

   50 p itc 25/10/2019 265 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 21/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 21/2019

  Nội dung bản tin bao gồm Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan xử lý, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp; sắp khai trương hệ thống Ecabinet Chính phủ không giấy tờ; Bộ Nội vụ hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; cải thiện môi trường kinh doanh, mục tiêu báo cáo thành tích hơn là cải cách thực chất cho...

   49 p itc 25/10/2019 238 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 18/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 18/2019

  Bản tin cung cấp các nội dung đẩy mạnh đánh giá độc lập việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; Chính phủ cắt giảm hải quan chuyên ngành “Không để lợi ích nhóm chi phối”; Bộ chính trị đồng ý thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại Hà Nội; lắng nghe ý kiến của trí thức để đổi mới phương thức lãnh đạo; ban tổ...

   43 p itc 25/10/2019 247 1

 • Bản tin cải cách hành chính - Số 5, Tháng 5/2019

  Bản tin cải cách hành chính - Số 5, Tháng 5/2019

  Nội dung của bản tin bao gồm: thông tin hoạt động cải cách hành chính, chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và cải cách thủ tục hành chính kết quả triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, thông tin chung về hoạt động ngân hàng, văn bản chính sách về cải cách hành chính.

   16 p itc 25/10/2019 205 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 3/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 3/2019

  Bản tin cung cấp các nội dung như năm 2019 năm bứt phá và phương châm hành động của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ đề nghị thanh tra việc lãnh đạo địa phương tiếp công dân; Bộ Nội vụ hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành nội vụ năm 2019; Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tư duy cải cách và phát triển; hội nghị triển khai thực hiện đề...

   42 p itc 20/09/2019 181 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 4/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 4/2019

  Một số nội dung bản tin Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ loại bỏ những cán bộ tha hóa, tiếp tay cho tội phạm; tháo gỡ rào cản về cơ chế, chính sách để kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển; văn phòng Chính phủ tới đây, người dân không cần tới cơ quan nhà nước vẫn xong việc; Bộ Nội vụ tổ chức các hội thảo để góp ý hoàn thiện...

   48 p itc 20/09/2019 199 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 1/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 1/2019

  Bản tin gồm các nội dung Thủ tướng Chính phủ với thông điệp đầu năm tầm nhìn và khát vọng; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh “trời ơi”; phải chuyển bằng được từ “bắt buộc” sang “tự nguyện”; Bộ Tài chính đã cắt giảm 18 chi cục thuế; Bộ trưởng Bộ Nội vụ cải tổ để đáp ứng đòi hỏi của...

   44 p itc 20/09/2019 183 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số