Tư tưởng về công lí và quyền tiếp cận công lí trong pháp luật Việt Nam

Bài viết phân tích sự thể hiện tư tưởng công lí và quyền tiếp cận công lí trong pháp luật Việt Nam từ thời phong kiến đến nay, đặc biệt trong các đạo luật cơ bản như Hiến pháp, Bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.