Thiết lập mô hình toán học điều khiển chuyển động môđun quay 2 bậc tự do kết nối ngoài nâng cao khả năng công nghệ cho rôbôt hàn 6 bậc tự do

Bài viết trình bày phương pháp ước lượng các thông số động học trong mô hình toán cho một hệ dư dẫn động 8 bậc tự do, bao gồm một môđun quay 2 bậc tự do kết nối ngoài với một robot hàn 6 bậc tự do, nhằm nâng cao khả năng công nghệ của rôbôt. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Từ khóa: Tay máy rôbôt, Môđun quay 2 bậc tự do, Đường cong NURBS, Quỹ đạo đường hàn, Khả năng công nghệ của rôbôt

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:19/08/2019 | Lượt xem:19 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận