Thảo luận: Kinh tế vĩ mô

Trong nền sản xuất hàng hóa thì lợi nhuận là mục tiêu kinh tế cao nhất, là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho thị trường, các doanh nghiệp phải bỏ tiền vốn trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Họ mong muốn chi phí cho các đầu vào là ít nhất và bán hàng hóa với giá cao nhất tức là mọi doanh nghiệp đều mong muốn tối đa hóa lợi nhuận .
Trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giá cả của các hàng hóa, dịch vụ trên thị trường do cung và cầu của toàn thể thị trường quyết định. Bản thân mỗi người bán không thể chi phối giá cả của mặt hàng họ cung ứng trên thị trường. Vì vậy, trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo mỗi người bán là người chấp nhận giá.
Không tự điều chỉnh được giá cả thị trường. Vậy để đạt được lợi nhuận tối đa thì một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo cần phải làm những gì ?
Họ phải điều chỉnh lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường như thế nào để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp khi giá thị trường thay đổi trong cả ngắn hạn và dài hạn ?
Trong phạm vi của bài thảo luận này ,chúng tôi xin trình bày những cơ sở khoa học để các doanh nghiệp đưa ra quyết định cung có hiệu quả phù hợp với sự biến động giá trên thị trường trong giai đoạn sản xuất ngắn hạn và dài hạn khi họ kinh doanh trong bối cảnh thị trường cạnh tranh hoàn hảo.

Từ khóa: thảo luận kinh tế, kinh tế vĩ mô, Kinh tế học hiện đại, phân tích kinh tế vĩ mô, mô hình tổng cung, mô hình tổng cầu,

ppt 29 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận