Tạp chí Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo - Số 31/2018

Tạp chí với các bài viết: Vietnam Startup day 2018 thu hút 20 doanh nghiệp khởi nghiệp nước ngoài tham gia; thông báo về việc tuyển chọn tổ chức thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc đề án 844; tìm cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Vingroup ‘mồi’ vốn nghìn tỷ hỗ trợ khởi nghiệp; Monkey junior ứng dụng học ngoại ngữ cho trẻ; trí tuệ nhân tạo công nghệ đột phá làm biến đổi thế giới; các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp, thành lập nhóm đồng sáng lập.