Tạp chí Bản tin Cảnh giác Dược - Số 2 năm 2019

Nội dung của tạp chí bao gồm quản lý các phản ứng quá mẫn do thuốc chống viêm không Steroid; phản ứng có hại cần lưu ý khi sử dụng Glucosanmin; tổng kết báo cáo phản ứng có hại của thuốc; điểm tin cảnh báo Dược. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.