Tạp chí Bản tin Cảnh giác Dược số 2 năm 2018

Các nội dung trình bày của tạp chí: giảm thiểu biến cố tim mạch liên quan đến các thuốc chống tăng cường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường; phản ứng có hại của thuốc cản quang chưa IOD; tổng kết hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc; điểm tin cảnh Dược.