Tài liệu 1000 bài viết người mới học tiếng Anh cần xem Kỳ 1

Xin giới thiệu đến với những người đã và đang học cách hoàn thiện kỹ năng viết tiếng Anh cơ bản tài liệu "1000 bài viết cơ bản dành cho người mới bắt đầu học Kỳ 1". Sưu tầm các bài viết của nhiều người khác nhau và sửa, chỉ ra các lỗi sai hay gặp phải; là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cho bạn rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.