QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050( BÁO CÁO CHI TIẾT LẦN 2)

Định hướng phát triển không gian của Thủ đô Hà Nội ra các vùng lân cận, các giải pháp, định hướng sử dụng đất và các vấn đề về bảo tồn Thủ đô.Hà Nội đóng vai trò là cựa phát triển chính, thúc đẩy kích cầu kinh tế trong cả vùng. Hà Nội là nơi kết nối về hạ tầng giao thông, vấn đề vành đai...

Từ khóa: kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch , Kinh Tế Quản Lý, Quy Hoạch Đô Thị, Thủ ĐôHà Nội,

pdf 161 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận