Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật cho đội tuyển bóng đá Futsal nam sinh viên trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Bài viết phân tích, tổng hợp tài liệu, kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng sử dụng hệ thống các bài tập của nam vận động viên bóng đá Futsal trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.