Mưu hèn kế bẩn nơi công sở: Phần 1 - Đặng Ly, Phan Hạnh (chủ biên)

Cuốn sách Mưu hèn kế bẩn nơi công sở nhằm giúp bạn đọc có được những giải pháp hữu ích và hiệu quả để các bạn trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn, tránh được cạm bẫy, vấp ngã. Phần 1 của cuốn sách gồm các phần: Thăng quan tiến chức, sau tấm màn nhung, những lời có cánh, lên voi xuống chó. Mời bạn đọc tham khảo.