Một số vấn đề pháp lý về tranh chấp liên quan đến chủ thể của hợp đồng tín dụng

Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa một bên là khách hàng và một bên là Ngân hàng thương mại là dạng tranh chấp rất phổ biến và có xu hướng gia tăng hiện nay. Có nhiều dạng tranh chấp như tranh chấp về lãi suất, nợ gốc, nợ lãi, việc giải ngân, xử lý tài sản bảo đảm… đặc biệt phải kể đến tranh chấp liên quan việc xác định chủ thể của HĐTD.