MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG -Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Tổng quan mạng máy tính Học phần trang bịcho sinh viên hiểu biết về mạng và việc truyền thông trên mạng máy tính
- Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về mạng máy tính: Các thành phần cấu thành mạng máy tính, kiến trúc mạng máy tính, truyền thông tin trên mạng máy tính.
- Sinh viên có hiểu biết sâu hơn về mạng nội bộ trong một tổ chức, doanh nghiệp.
- Sinh viên được cập nhật các ứng dụng truyền thông mạng và truyền thông liên mạng Internet.

Từ khóa: mang máy tính, mạng lan, mạng và truyền thông, mạng internet, mạng nội bộ, kiến trúc mạng

pdf 68 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:17/01/2012 | Lượt xem:94 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận