Mạng máy tính (Tai liệu tham khảo)

Mạng máy tính là tập hợp các máy tính và các thiết bị được liên kết với nhau thông qua đường truyền vật lý hoặc logic và tuân theo những qui tắc truyến thông nào đó gọi là mạng máy tính

Từ khóa: Quản trị mạng, Cơ sở dữ liệu, Hệ điều hành, Công nghệ thông tin, Tin học

pdf 144 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:17/01/2012 | Lượt xem:75 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận