Luật thương mại quốc tế

Phạm vi và điều kiện áp dụng các nguyên
tắc, qui phạm điều chỉnh quan hệ thương
mại quốc tế;
Phương thức xử lý các tình huống thường
gặp trong thực tiễn hoạt động thương mại
quốc tế.

Từ khóa: bài giảng luật, thương mại quốc tế, giáo trình luật, luật thương mại, hợp đồng thương mại, thương mại quốc tế, luật quốc tế,

ppt 248 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận