Làm nên 400 điều trường học vẫn không dạy bạn: Phần 2 - H.N. Casson

Làm nên 400 điều trường học vẫn không dạy bạn: Phần 2 gồm các lời khuyên thật bổ ích trong các vấn đề về động cơ tinh thần, giao du, những đức tính doanh thương, lề lối chỉ huy, phương pháp làm việc, tiền bạc, mục đích.