Khảo sát ứng dụng Matlab trong điều khiển tự động

Điều khiển tự động đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Lĩnh vực này hữu hiệu khắp nơi từ hệ thống phi thuyền không gian

Từ khóa: Matlab, điều khiển tự động, kỹ thuật, công nghệ

pdf 308 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:17/01/2012 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận