Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2 - ThS. Hoàng Xuân Quảng

Mời các bạn tham khảo giáo trình Toán cao cấp: Phần 2 do ThS. Hoàng Xuân Quảng biên soạn sau đây để nắm bắt được những kiến thức về không gian vectơ; hệ phương trình tuyến tính và dạng song tuyến tính - dạng toàn phương.

Từ khóa: Toán cao cấp, Giáo trình Toán cao cấp, Không gian vectơ, Hệ phương trình tuyến tính, Dạng song tuyến tính, Dạng toàn phương

pdf 29 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:155 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận