Giáo trình Toán cao cấp A2 - ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

Giáo trình được biên soạn bởi trường Đại học quốc gia Tp.HCM trung tâm phát triển công nghệ thông tin, trình bày nội dung về phép tính vi phân hàm nhiều biến, cực trị có điều kiện, giá trị lớn nhất nhỏ nhất, tích phân bội, tích phân kép, giới hạn và tính liên tục, đạo hàm của hàm ẩn... Giáo trình là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh sinh viên các trường Đại học Cao đẳng giúp các bạn củng cố nâng cao kiến thức môn Toán cao cấp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)