Giáo trình toán cao cấp A1

Chương 1: Mở đầu về lôgíc mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số
Chương 2: Không gian véc tơ
Chương 3: Ma trận
Chương 4: Định thức
Chương 5: Hệ phương trình tuyến tính
Chương 6: ánh xạ tuyến tính
Chương 7: Không gian véc tơ Euclide dạng toàn phương

Từ khóa: toán học cao cấp, bài giảng toán cap cấp, toán cao cấp A1, số thực và số phức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, giáo trình toán cao cấp A1

doc 146 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:230 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận