GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ I

QHĐT còn gọi là qui hoạch không gian đô thị là nghiên cứu có hệ thống những phương pháp để bố trí hợp lí các thành phần của đô thị, phù hợp với những nhu cầu của con người. và điều kiện tự nhiên, đồng thời đề ra những giải pháp lỹ thuật thực hiện ác phương pháp bố trí đó

Từ khóa: kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng, quản lí dự án, giáo trình giáo án, thư viện đề thi, giáo trình quy hoạch

pdf 71 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận