Giáo trình Quản trị mạng và Thiết bị mạng

Giáo trình “Quản trị mạng và các thiết bị mạng” được biên soạn với mục tiêu
cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành quản trị chủ yếu cho các hệ
thống thiết bị quan trọng nền tảng của mạng máy tính hiện đại. Giáo trình
gồm 2 phần :

Từ khóa: Giáo trình, Quản trị mạng , Thiết bị mạng, công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình, lập trình hệ thống

pdf 230 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:20/05/2013 | Lượt xem:135 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận