Giáo trình Quản trị mạng 1 - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

Giáo trình Quản trị mạng 1 - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề là mô đun đào tạo chuyên môn nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Phần 1 giáo trình gồm 4 bài học đầu, trình bày tổng quan về windows server, dịch vụ tên miền (DNS), dịch vụ thư mục (active directory), quản lý tài khoản người dùng và nhóm.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, Giáo trình Quản trị mạng 1, Quản trị mạng máy tính, Mạng máy tính, Windows server, Dịch vụ tên miền

pdf 88 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/03/2016 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận