Giáo trình pháp luật Việt Nam đại cương

Nhà nước là một hiện tượng xã hội phức tạp, liên quan chặt chẽ tới lợi ích của giai cấp, tầng lợp và dân tộc. Để nhận thức đúng đắn hiện tượng nhà nước cần phải làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề liên quan như: nguồn gốc xuất hiện nhà nước, bản chất của nhà nước,...

Từ khóa: tài liệu học đại học, thư viện giáo án, giáo trình pháp luật đại cương, bài giảng pháp luật, giáo trình pháp luật, nhà nước và pháp luật

doc 170 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận