Giáo trình phần cứng máy tính

Máy tính ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội, chúng ta cũng có thể hiểu
rằng tin học là ngành khoa học về máy tính. Nhưng nếu chỉ hiểu một cách đơn
giản như vậy thì chúng ta không thể nắm được rằng đối tượng nghiên cứu của
ngành tin học là gì.

Từ khóa: kỹ năng máy tính, kỹ thuật máy tính, kiến thức phần cứng, sửa chữa máy tính, cấu trúc phần cứng, cấu trúc máy tính,

doc 127 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:11/12/2012 | Lượt xem:312 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận