Giáo trình Nhập môn mạng máy tính: Phần 1 - Hồ Đắc Phương

Nội dung giáo trình gồm có 5 chương, phần 1 sách gồm 3 chương: Chương mở đầu, chương 1 giới thiệu chung về mạng máy tính, chương 2 khái quát về tầng ứng dụng, chương 3 trình bày tầng giao vận. Mời các bạn cùng tim hiếu về mạng máy tính thông qua phần 1 sách Giáo trình Nhập môn mạng máy tính.

Từ khóa: Nhập môn mạng máy tính, Tầng ứng dụng, Tầng giao vận, Mạng truyền thông, Công nghệ mạng

pdf 140 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:23/04/2019 | Lượt xem:48 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận