Giáo trình Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê toán

Giáo trình Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê toán do Trần Diên Hiển làm chủ biên giới thiệu tới người học các kiến thức: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên, thống kê toán. Đây là tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng và đại học sư phạm.

Từ khóa: Nhập môn lí thuyết xác suất, Thống kê toán, Lí thuyết xác suất, Biến cố ngẫu nhiên, Biến ngẫu nhiên, Xác suất điều kiện

pdf 89 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:51 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận