Giáo trình Lý thuyết thống kê (Dùng cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình Lý thuyết thống kê cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, phân tổ thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.